LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Enkät ang. svenska rapportserier.
From: "Crantz, Eva" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 13 Jan 1999 15:55:42 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (21 lines)


Enkät ang. Förteckning över rapportserier i Svensk periodicaförteckning.      Utgivningen av svenska rapportserier har redovisats på olika sätt under tidernas lopp. Från att fram till 1975 ha redovisats del för del i Svensk bokkatalog, som normalt utgavs vart 5:e år, blev det i 10-årsutgåvan 1976/1985 en egen liten förteckning i slutet av sista bandet. Där redovisades rapporterna med seriehuvudposter och bestånd för åren 1976-1985 filerade under sina respektive utgivande institutioner.
 
Fr.o.m. perioden 1986-1990 har rapportserierna redovisats på samma sätt men i stället som en separat förteckning (förutom tidskrifter, årsböcker och dagstidningar) i Svensk periodicaförteckning 1993/1994 -. Rapportförteckningen har fungerat som ett komplement till de serier som har förtecknats i Svensk bokförteckning. I rapportförteckningen har redovisats vilka nummer som utkommit under respektive period samt redogjorts för vilka delar som av olika anledningar inte utkommit. Dessutom har för den senaste perioden (1991-1993) även medtagits en systematisk  förteckning över rapportserierna.

Inför  arbetet med Svensk periodicaförteckning 1999/2000 undrar vi på redaktionen nu angående Förteckning över rapportserier 1994-1997:  hur använder ert bibliotek den tryckta rapportförteckningen i Svensk periodicaförteckning?
 
Vi efterlyser era synpunkter på hur utgivningen av svenska rapportserier bäst beskrivs och redovisas i framtiden. Bör man se en tryckt förteckning med jämna mellanrum som ett komplement till redovisningen i LIBRIS databas för att få en bättre överblick över utgivningen under en viss tidsperiod? Behövs den tryckta summeringen - alfabetiskt eller systematiskt  uppställd - eller bådadera - eller räcker det med redovisningen i LIBRIS?

Tacksamma för svar under januari månad med tips och åsikter till redaktionen för Svensk periodicaförteckning.

Med vänlig hälsning och hopp om många synpunkter


Eva Crantz
Red. för Svensk periodicaförteckning 1999-2000
Eva Crantz
Kungl. biblioteket
Nationalbibliografin. Periodicaenheten
Tel: 08-463 42 22
Fax: 08-463 42 28
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager