LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Kurs i SOSIG, samhaellsvetenskaplig gateway
From: Doriana L÷÷f <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 12 Jan 1999 10:28:13 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (116 lines)


> Date:     Mon, 11 Jan 1999 10:59:10 +0100
> Reply-to:   BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>        <[log in to unmask]>
> From:     [log in to unmask]
> Subject:    Kurs i SOSIG, samhaellsvetenskaplig gateway
> To:      [log in to unmask]

> Göteborgs universitetsbibliotek inbjuder till kursdag om SOSIG - en ingång
> till samhällsvetenskapliga internetresurser.
>
> Dagen därpå arrangerar BIBSAM ett möte i Göteborg för ansvarsbiblioteken om
> deras ämnesstrukturerade gateways. Se längst ned i detta brev!
>
> ___________________________________________________________
>
> Kursen i SOSIG vänder sig i första hand till bibliotekarier som arbetar vid
> samhällvetenskapliga bibliotek. Antalet deltagare begränsas till 45.
> Det gemensamma språket är engelska.
>
> Datum:   Torsdag 25 februari 1999
>
> Plats:     Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Vasagatan 1
>
> Lärare:    Debra Hiom, Lesly Huxley och Emma Worsfold från Institute
> for Learning
>           and Research Technology, University of Bristol
>
> Preliminärt program:
>
> 09.30 - 10.00      Registrering och kaffe
>
> 10.00 - 12.00      Presentation och demonstration
>                 av SOSIG - funktioner och uppbyggnad
>
> 12.00 - 13.00      Lunch
>
> 13.00 - 16.00      Workshops i mindre grupper
>
> 16.00 - 17.00      Diskussion och uppföljning
>
>
> Ingen kursavgift. Ev. kan visst resebidrag utgå.
> Anmälan senast 15 februari. Blankett finns längre ned på sidan.
> Upplysningar : Margareta Benner, Göteborgs universitetsbibliotek,
> Centralbiblioteket
> tel. 031 - 773 17 04; e-post [log in to unmask]
>
>
> Bakgrund
>
> Social Science Information Gateway, SOSIG, ingår i det brittiska
> eLib-programmet för internetbaserade informationsresurser. Det
> internationella samarbetet
> är omfattande och diskussionerna livliga.
>
> Institute for Learning and Research Technology, University of Bristol är
> basen för SOSIG och ROADS, (Resource Organisation and Discovery in
> Subject-based
> Services). Institutet har tillsammans med Kungliga biblioteket i Holland
> utvecklat en nationell gateway, Dutchess. Finlands virtuella
> biblioteksprojekt är ännu en samarbetspartner.
>
> ROADS stödjer standardisering och medger bl.a. distribuerad katalogisering
> och korsvis sökande i flera ämnesbaserade datakataloger.
>
> Läs mer om SOSIG på http://www.sosig.ac.uk/welcome.html
>
> ____________________________________________________
>
>
> Anmälan:
>
> Jag anmäler mig till kursen i SOSIG 25 februari 1999
>
> Namn: Doriana Lööf
> Adress: SPPB, Box 50063, 104 05 Stockholm
> E-postadress: [log in to unmask]
> Telefon: 08-4418613
>
> _________________________________________________________
>
> BIBSAM-möte för ansvarsbiblioteken
> Tema: ansvarsbibliotekens ämnesstrukturerade gateways
>
> Tid:        Fredag 26 februari, 10:00 - 16:00
> Plats:      Arkeologen, Göteborgs universitet, Olof Wijksgatan 6
>
> Mötet inleds med genomgång och demonstration av SBIG (Subject Based
> Information Gateways). Lärarna vid kursen föregående dag medverkar.
> Efter lunch diskussioner om ansvarsbiblioteken och svenska
> ämnesstrukturerade länksamlingar.
>
> Separat utskick med utförligt program följer.
>
> Upplysningar lämnas av Lotta Åstrand, BIBSAM tel. 08 - 463 42 75
> e-post: [log in to unmask]
>
>
>
>
>  *  *  *  *  *  *
> Margareta Benner
> Göteborgs universitetsbibliotek, Centralbiblioteket
>
> Box 222
> S-405 30 GÖTEBORG
>
> E-mail: [log in to unmask] * Tel 031/773 17 04 * Fax 031/16 37 97
>
Doriana Lööf
Statens Psykologisk-Pedagogiska Bibliotek
Box 50063
104 05 Stockholm
Tel: 08-441 86 13
Fax: 08-441 86 22
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager