LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kurs i SOSIG, samhaellsvetenskaplig gateway
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 11 Jan 1999 10:59:10 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (101 lines)


Göteborgs universitetsbibliotek inbjuder till kursdag om SOSIG - en ingång
till samhällsvetenskapliga internetresurser.

Dagen därpå arrangerar BIBSAM ett möte i Göteborg för ansvarsbiblioteken om
deras ämnesstrukturerade gateways. Se längst ned i detta brev!

___________________________________________________________

Kursen i SOSIG vänder sig i första hand till bibliotekarier som arbetar vid
samhällvetenskapliga bibliotek. Antalet deltagare begränsas till 45.
Det gemensamma språket är engelska.

Datum:   Torsdag 25 februari 1999

Plats:     Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Vasagatan 1

Lärare:    Debra Hiom, Lesly Huxley och Emma Worsfold från Institute
for Learning
                    and Research Technology, University of Bristol

Preliminärt program:

09.30 - 10.00      Registrering och kaffe

10.00 - 12.00      Presentation och demonstration
                                av SOSIG - funktioner och uppbyggnad

12.00 - 13.00      Lunch

13.00 - 16.00      Workshops i mindre grupper

16.00 - 17.00      Diskussion och uppföljning


Ingen kursavgift. Ev. kan visst resebidrag utgå.
Anmälan senast 15 februari. Blankett finns längre ned på sidan.
Upplysningar : Margareta Benner, Göteborgs universitetsbibliotek,
Centralbiblioteket
tel. 031 - 773 17 04; e-post [log in to unmask]


Bakgrund

Social Science Information Gateway, SOSIG, ingår i det brittiska
eLib-programmet för internetbaserade informationsresurser. Det
internationella samarbetet
är omfattande och diskussionerna livliga.

Institute for Learning and Research Technology, University of Bristol är
basen för SOSIG och ROADS, (Resource Organisation and Discovery in
Subject-based
Services). Institutet har tillsammans med Kungliga biblioteket i Holland
utvecklat en nationell gateway, Dutchess. Finlands virtuella
biblioteksprojekt är ännu en samarbetspartner.

ROADS stödjer standardisering och medger bl.a. distribuerad katalogisering
och korsvis sökande i flera ämnesbaserade datakataloger.

Läs mer om SOSIG på http://www.sosig.ac.uk/welcome.html

____________________________________________________


Anmälan:

Jag anmäler mig till kursen i SOSIG 25 februari 1999

Namn:
Adress:
E-postadress:
Telefon:

_________________________________________________________

BIBSAM-möte för ansvarsbiblioteken
Tema: ansvarsbibliotekens ämnesstrukturerade gateways

Tid:        Fredag 26 februari, 10:00 - 16:00
Plats:      Arkeologen, Göteborgs universitet, Olof Wijksgatan 6

Mötet inleds med genomgång och demonstration av SBIG (Subject Based
Information Gateways). Lärarna vid kursen föregående dag medverkar.
Efter lunch diskussioner om ansvarsbiblioteken och svenska
ämnesstrukturerade länksamlingar.

Separat utskick med utförligt program följer.

Upplysningar lämnas av Lotta Åstrand, BIBSAM tel. 08 - 463 42 75
 e-post: [log in to unmask]
   *  *  *  *  *  *
 Margareta Benner
 Göteborgs universitetsbibliotek, Centralbiblioteket

 Box 222
 S-405 30 GÖTEBORG

E-mail: [log in to unmask] * Tel 031/773 17 04 * Fax 031/16 37 97

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager