LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Grundutbildning
From: christina tovoté <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 28 Jan 1999 12:12:33 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (42 lines)


Svar till Susanne:

På Malmö högskolas bibliotek arbetar vi för högtryck med detta. Eftersom vi är
en ny högskola är det kanske lättare att redan från början lägga stor tonvikt
vid att vi måste in i studenternas grundutbildning när det gäller
informationssökning och arbeta i nära kontakt med kursuppläggare och lärare.
Vi har formulerat mål för vår undervisning på olika nivåer och jag skickar dom
gärna. Informationskompetens vill vi ska vara en profil för Malmö högskolas
studenter. Eftersom vi även rekryterar "studieovana" grupper av studenter  har
vi också sökt och fått pengar av BIBSAM till ett projekt, som syftar till att
undersöka speciell pedagogik för dessa grupper. Jag skickar gärna beskrivning
av det också. Detta läsår 98-99, som är det första "riktiga" på högskolan, har
vi efter beställning från området Teknik och ekonomi skapat en kurs, som heter
Presentationsteknik och informationssökning, där biblioteket ingår med en c:a
2-poängskurs med avslutande inlämning, som måste godkännas av oss. Skickar
även där beskrivning om du vill ha.
Vi har inte naturvetenskapliga, medicinska eller tekniska fakulteter utan i
stället tvärområdena Natur och resurshushållnin, Hälsa och samhälle och som
sagt Teknik och ekonomi.

Jag svarar gärna på fler frågor.

Christina Tovoté
ansvarig för undervisningen i informationssökning
Bibliotek/IT
Malmö högskola


Ehlin Susanne wrote:

> Hej!
>
> Har i uppdrag att utreda grundutbildningsfrågan när det gäller
> naturvetenskapliga bibliotek och behöver kollegers hjälp.
> Finns det några universitets- och högskolebibliotek  som har erfarenhet av
> upparbetning av grundutbildningsansvar (litteratur, informationsteknik,
> låntagarundervisning m m) när det gäller medicinska, tekniska och
> naturvetenskapliga bibliotek? Är tacksam för tips av alla slag.
>
> Susanne Ehlin
>
> ********************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager