LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Växjö söker överbibliotekarie
From: Ingrid Kjellqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 19 Jan 1999 08:38:38 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (84 lines)


VÄXJÖ UNIVERSITET SÖKER ÖVERBIBLIOTEKARIE

Biblioteket fungerar som en pedagogisk resurs för utbildningen, en
informationscentral 
och en kreativ mötesplats för forskare, lärare och studenter vid
universitetet. Verksamheten 
präglas av en starkt ökande efterfrågan på bibliotekets tjänster och media,
en fokusering på
användarnas behov samt en mycket intensiv utveckling inom IT-området. År
1995 flyttade 
biblioteket in i nybyggda lokaler i hjärtat av campusområdet.
Universitetsbiblioteket omfattar 
även biblioteket för vårdvetenskap och socialt arbete som i dag finns i
landstingets lokaler i 
anslutning till vårdutbildningarna, men som på sikt kommer att integreras.
Sedan 1992 är vårt
bibliotek ett europeiskt dokumentationscentrum (EDC).

Överbibliotekarien har det övergripande ansvaret för bibliotekets
verksamhet och för att dess
service anpassas och utvecklas utifrån användarnas behov, universitetets
mål och omvärldens
krav. I arbetet ingår att företräda biblioteket såväl internt mot
institutionerna och fakultetsnämnden
som i den nationella och internationella omvärlden. 
I uppgiften att leda och utveckla verksamheten ingår att stödja personalens
kompetensutveckling
och att befrämja en stimulerande arbetsmiljö. Övergången från högskola till
universitet ställer 
särskilt höga krav på organisationsförmåga och insikter i villkoren för
forskning och forskarutbildning.

Du är väl förtrogen med villkoren för vetenskapligt arbete, har erfarenhet
av arbete vid ett vetenskapligt bibliotek och är väl orienterad om
utvecklingen inom modern vetenskaplig informationsförsörjning. 
Du har också visioner om bibliotekens framtida utveckling. Stor vikt läggs
vid högre akademisk utbildning 
och egen erfarenhet av vetenskaplig forskning. Andra viktiga egenskaper är
god förmåga att leda, utveckla
och entusiasmera samt förmåga att samarbeta, vara lyhörd och att ta
tillvara personalens förmåga och ambitioner.

Tillträde: Enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas,
varför löneanspråk bör anges i ansökan.

Upplysningar: Rektor Bengt Abrahamsson, tel 0470/70 87 60 eller
administrativ chef Bo Paulsson,
tel 0470/70 85 01 eller personalsekreterare Carina Axelsson, tel 0470/70 85
07.

DIK ombud på arbetsplatsen är Ingrid Kjellqvist 0470-70 88 40.

Då det till övervägande del är kvinnor som arbetar inom enheten ser vi
gärna manliga sökanden.

Ansökan märkt med ref.nr 19/99 skall ha inkommit till Växjö universitet,
351 95  Växjö senast 1999-02-24. Ansökan ska åtföljas av styrkt
meritförteckning, betygskopior samt de handlingar som i övrigt åberopas.

Med vänlig hälsning

Ingrid Kjellqvist


************************************
Ingrid Kjellqvist
Universitetsbiblioteket
Växjö universitet
351 95 Växjö
Tfn: 0470-70 88 40
Mobil: 0709-10 76 94
Fax: 0470-845 23
Epost: [log in to unmask]
http://www.vxu.se/bib/

Vaxjo University Library
Vaxjo University
S-351 95 Vaxjo
Sweden
Tel: 46 +470 70 88 40
Fax: 46 +470 845 23
Email: [log in to unmask]
http://www.vxu.se/bib/
************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager