LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: TLS: Intranätutveckling & kunskapshantering
From: FFA Biblioteket <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 22 Jan 1999 17:18:03 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (59 lines)


TLS seminarium den 17-18 mars 1999 i Stockholm

Intranätutveckling & kunskapshantering

Intranätutveckling - organisation, marknadsföring och utvärdering
är temat för dag 1. Tre centrala frågor kommer att behandlas:

 • Hur skall jag på bästa sätt organisera/administrera skötseln av min
 webbplats?

 • Hur skall jag marknadsföra webbplatsen för att locka användare från
 traditionella kanaler till intranätet?

 • Hur skall jag följa upp och utvärdera webbplatsen så att den
kontinuerligt kan utvecklas och bättre motsvara användarnas behov?

Som "undersökningsmetod" kommer vi att arbeta med fallstudier och
diskussioner i ett gemensamt försök att belysa och klargöra dessa
frågeställningar. Dagen inleds med en Intranät Update och avslutas med en
öppen diskussion om aktuella intranätfrågor som beräknas hålla på till
senast kl 19.00. Deltagare denna dag bör ha tidigare erfarenhet av att
arbeta med intranät.

Kunskapshantering i organisationer är temat för dag 2 där följande frågor
kommer att belysas:

 • Vad menas idag med begreppet kunskapshantering (knowledge
 management)?

 • Hur arbetar "kunskapshanterande" organisationer?

 • Vad innebär kunskapshantering för
 organisationsbibliotek/informationstjänster?

Dagen inleds med en föreläsning som utreder begreppet kunskapshantering ur
ett "helikopterperspektiv". Därefter arbetar vi även här med fallstudier
och en brainstorming- session som fokuserar på framtida arbetsuppgifter,
kompetenskrav och åtgärdsförslag för hur vi bäst förbereder oss för rollen
som kunskapshanterare.

Bägge dagarna förutsätter ett öppet och aktivt deltagande av alla
seminariedeltagare – "ett generöst erfarenhetsutbyte" ska vara mottot.
Målet är att få ökad förståelse om vad intranätutveckling respektive
kunskapshantering betyder för vår egen situation/verksamhet.

Av de båda seminariedagarna kan man välja enbart första dagen, båda
dagarna eller endast andra dagen.

Förfrågningar besvaras av Mats Tallving e-post:
[log in to unmask]

Praktiska upplysningar och anmälmingsformulär finner du på:

http://www.tls.se/utbildn/irl3.htm

---------------------
Marja Haapalainen
TLS utbildningsnämnd
http://www.tls.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager