LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Enkät ang. svenska rapportserier.
From: Britt Waara <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 20 Jan 1999 12:46:03 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (50 lines)


At 15:55 1999-01-13 +0100, you wrote:
>Enkät ang. Förteckning över rapportserier i Svensk periodicaförteckning.
   Utgivningen av svenska rapportserier har redovisats på olika sätt under
tidernas lopp. Från att fram till 1975 ha redovisats del för del i Svensk
bokkatalog, som normalt utgavs vart 5:e år, blev det i 10-årsutgåvan
1976/1985 en egen liten förteckning i slutet av sista bandet. Där
redovisades rapporterna med seriehuvudposter och bestånd för åren 1976-1985
filerade under sina respektive utgivande institutioner.
> 
>Fr.o.m. perioden 1986-1990 har rapportserierna redovisats på samma sätt
men i stället som en separat förteckning (förutom tidskrifter, årsböcker
och dagstidningar) i Svensk periodicaförteckning 1993/1994 -.
Rapportförteckningen har fungerat som ett komplement till de serier som har
förtecknats i Svensk bokförteckning. I rapportförteckningen har redovisats
vilka nummer som utkommit under respektive period samt redogjorts för vilka
delar som av olika anledningar inte utkommit. Dessutom har för den senaste
perioden (1991-1993) även medtagits en systematisk  förteckning över
rapportserierna.
>
>Inför  arbetet med Svensk periodicaförteckning 1999/2000 undrar vi på
redaktionen nu angående Förteckning över rapportserier 1994-1997:  hur
använder ert bibliotek den tryckta rapportförteckningen i Svensk
periodicaförteckning?
> 
>Vi efterlyser era synpunkter på hur utgivningen av svenska rapportserier
bäst beskrivs och redovisas i framtiden. Bör man se en tryckt förteckning
med jämna mellanrum som ett komplement till redovisningen i LIBRIS databas
för att få en bättre överblick över utgivningen under en viss tidsperiod?
Behövs den tryckta summeringen - alfabetiskt eller systematiskt  uppställd
- eller bådadera - eller räcker det med redovisningen i LIBRIS?
>
>Tacksamma för svar under januari månad med tips och åsikter till
redaktionen för Svensk periodicaförteckning.
>
>Med vänlig hälsning och hopp om många synpunkter
>
>
>Eva Crantz
>Red. för Svensk periodicaförteckning 1999-2000
>Eva Crantz
>Kungl. biblioteket
>Nationalbibliografin. Periodicaenheten
>Tel: 08-463 42 22
>Fax: 08-463 42 28
>E-post: [log in to unmask]
>
Hej!
Vi är helt nöjda med redovisningen i LIBRIS.  
Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola
Britt Waara >

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager