LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Utbildningsadministratör
From: "Jortfelt, Karin" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 1 Dec 1998 10:37:10 +-100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (16 lines)


UTBILDNINGSADMINISTRATÖR
1 års anställning med eventuell förlängning inom projekt "Nytt LIBRIS", dnr 141-481-98

LIBRIS är traditionellt de svenska forsknings-bibliotekens gemensamma beståndsdatabas. LIBRIS-avdelningen är just nu inne i ett mycket spännande skede med en rad nya tjänster för våra kunder och användare. LIBRIS databas omfattar nu ca 180 registrerande bibliotek och ungefär 600 fjärrlånande. Under 1999 byter vi katalog- och fjärrlånesystem, öppnar möjligheterna för folkbiblioteken att på effektivare sätt använda sig av LIBRIS och även kunna visa upp sina bestånd genom LIBRIS.  Vi förbereder att ge tillgång till en rad fulltextsdatabaser och möjligheter för samsökningar i olika informationstjänster. LIBRIS  är inne i en process av både breddning och fördjupning. Det är alltså en rad nya rutiner och tjänster för våra användare och de ska utbildas. Vi behöver därför förstärkning på avdelningen av en person som kan hjälpa oss att planera både utbildning och information i projektet Nytt LIBRIS.

Arbetsuppgifter: I samarbete med projektledaren för Nytt LIBRIS, utbildningsansvarig på avdelningen och övriga medarbetare ska du planera nödvändiga utbildningsinsatser för användare av LIBRIS nya katalog- och fjärrlånesystem, ansvara för dokumentation i form av handledningar, lathundar med mera som behövs. Du kommer att ha god hjälp av våra experter på avdelningen, så tonvikten för dig ligger på utbildningsplanering. Du kan också behöva engagera dig direkt i något av våra projekt.

Utbildningsinsatserna går hand i hand med informationsinsatserna. Därför ska du hjälpa oss att ta fram informationsmaterial och planera informationstillfällen och arrangemang för de delprojekt som ingår i Nytt LIBRIS.

Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning eller motsvarande utbildning. Vi vill att du har arbetat några år inom svenskt biblioteksväsen och att du har goda kunskaper om LIBRIS. Du bör också ha arbetat i projektform och sysslat med informationsfrågor, utbildning och utbildningsplanering. Det krävs också vana vid högt arbetstempo samt god samarbets- och initiativförmåga.

Vill du veta mer, ring projektledare Mats Herder, 463 43 60.

Du kan även ringa personalföreträdarna Esbjörn Eriksson, OFR/S och Helena Kettner, SACO, 463 40 00 (vx).

Ansökan skall vara oss tillhanda senast fredagen den 18 december 1998  under adress Kungl bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41 STOCKHOLM, märkt med dnr.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager