LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Användarundersökning vid UUB
From: Anders Agren <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Dec 1998 16:04:59 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (31 lines)


En enkätundersökning av studenters användning av läsplatser och biblioteks-
tjänster vid Uppsala universitetsbibliotek genomfördes under våren 1998.
Undersökningen riktade sig till ett slumpmässigt urval av studenter vid de
humanistiska, juridiska, samhällsvetenskapliga och teologiska fakulteterna
samt vid Institutionen för lärarutbildning.  Urvalet bestod av drygt 500
studenter och svarsfrekvensen uppgick till c:a 75%.

Undersökningen genomfördes av Ursula Johansson och Annika Lundin
som C-arbete i statistik. Uppsala universitetsbibliotek deltog i de inledande
diskussionerna om undersökningens uppläggning och bidrog med syn-
punkter på innehållet i frågeformuläret.

Resultatet av undersökningen finns redovisad i rapporten:

           En enkätundersökning om studenters användning av
                         läsplatser och bibliotekstjänster
                        vid Uppsala universitetsbibliotek

Den finns tillgänglig i pdf-format på adressen:
http://www.dis.uu.se/statistik/bibliotek/

Anders Ågren

========================================================
Anders Agren, Associate Professor   Phone: +46 18 4711161
Department of Statistics            Fax:   +46 18  554422
University of Uppsala
Box 513
SE-751 20 Uppsala, Sweden
e-mail: [log in to unmask]
===================================================

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager