LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Utvärdering och mätning av elektronis ka resurser
From: "Jakobsson, Arne" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 8 Dec 1998 13:57:34 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (54 lines)


För att kunna mäta om kunderna genom bibliografiska databaser hittar fram
till elektroniska dokument har Spris bibliotek och utredningsbank utvecklat
en statistikfunktion för antalet nedladdade elektroniska dokument för
databaserna inom Spriline-systemet. (Ansvarsbiblioteksprojekt)

Bakgrund
Fr o m januari 1997 refererar Spriline och Patrix både till tryckta och
elektroniska dokument. De elektroniska dokumenten refererade i Spriline och
Patrix har en hypertextlänk i den bibliografiska referensen som gör det
möjligt att koppla sig direkt från en referens till det elektroniska
dokumentet. 

Den 14 november 1997 öppnade Svenskt Medicinskt Fönster en databas
innehållande referenser till elektroniska dokument med hypertextlänkar.
Svenskt Medicinskt Fönster är ett samarbetsprojekt mellan Läkemedelsverket,
Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU), Spri,
Landstingsförbundet och Socialstyrelsen. Databasen omfattar unika
elektroniska dokument publicerade på Internet. Alla dokument, som
publicerats inom ramen för det medicinska fönstret, är direkt sökbara genom
en länk från det medicinska fönstret till Spriline-systemet. Varje referens
innehåller en hypertextlänk till det elektroniska dokumentet.
Spriline-systemet tillhandahåller ett sökformulär och ett
menysökningssystem. Alla dokument indexeras med svenska MeSH-termer.

Resultat
Den statistik vi får visar klart att bibliografiska databaser är ett viktiga
för att finna fram till elektroniska dokument.

Arne Jakobsson
spris bibliotek och utredningsbank
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kerstin Holmberg [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 7 december 1998 15:33
Till: [log in to unmask]
Ämne: Utvärdering och mätning av elektroniska resurser


Stockholms universitetsbibliotek deltar i EU-projektet Equinox vilket syftar
till att utveckla kvalitetshantering och prestationsmätningar (performance
indicators)inom biblioteksområdet. Bland våra direktiv finns uppgiften att
registrera och dokumentera utförda mätningar och undersökningar inom Norden.
Equinox-projektet är särskilt inriktat mot att mäta elektroniska bibliotek
och resurser. Vi undrar därför om några undersökningar har gjorts inom detta
område. Allt är av intresse även rent statistiska sammanställningar.

Med vänliga hälsning


Tomas Friberg och Kerstin Holmberg
Projektansvariga Equinox
Stockholms universitetsbibliotek
Tel 08-16 42 18

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager