LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: LIBRIS har valt nationellt bibliotekssystem!
From: "Renman, Anders" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 22 Dec 1998 14:46:25 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (21 lines)


Pressmeddelande 1998-12-22

LIBRIS har valt nationellt bibliotekssystem

Tisdagen den 22 december undertecknades avtal om ett nytt nationellt katalogsystem för svenska bibliotek mellan Kungl. bibliotekets LIBRIS och den tyska leverantören Dynix GmbH. Horizon-systemet är specialanpassat för regionala och nationella kataloger och förväntas därmed stärka det svenska bibliotekssamarbetet.

LIBRIS är en nationell databas för framför allt högskole- och universitetsbibliotek. Sedan våren 1997 har allmänheten möjlighet att söka gratis i ca 180 biblioteks bestånd av böcker och tidskrifter via Internet (http://www.libris.kb.se/). LIBRIS-databasen täcker också i stort sett all svensk bokutgivning sedan 1600-talet.
 
Kungl biblioteket, som har ansvar för LIBRIS, har fått regeringens uppdrag att under en treårsperiod (1997-99)  omforma systemet till en bred nationell informationsresurs i modern teknisk miljö. Breddningen innebär bl a att fler bibliotek (t ex folkbibliotek) inbjuds att deltaga i samarbetet, samt att andra typer av databaser blir allmänt tillgängliga. LIBRIS har sedan 1970-talet drivits i stordatormiljö, medan det nya systemet kommer att vara UNIX-baserat.

Med utgångspunkt i de svenska bibliotekens förväntningar på det nya systemet, gick KB/LIBRIS i maj 1998 ut i EU-upphandling av nytt katalogsystem. Målet var att effektivisera bibliotekens interna rutiner, anpassa systemet för olika bibliotekstyper och därmed främja det nationella samarbetet. Efter utvärdering av de inkomna offerterna befanns bibliotekssystemet Horizon bäst motsvara de ställda kraven. Systemet är specialanpassat för regionala och nationella kataloger, i nära samarbete med tyska och amerikanska användare. Horizon stöder också internationella standarder för informationssökning.

- Horizon har visat sig vara det mest ändamålsenliga system vi sett på marknaden idag, förklarar Mats Herder, utvecklingschef på LIBRIS.

Tisdagen den 22 december undertecknades avtalet mellan Kungl  bibliotekets LIBRIS och den tyska leverantören Dynix GmbH. Det nya systemet skall tas i drift under hösten 1999.För ytterligare information: Mats Herder, Utvecklingschef, 08 - 463 43 60, e-post: [log in to unmask] och Mayre Lehtilä-Olsson, Biblioteksråd, 08 - 463 42 49, e-post: [log in to unmask]

För information om pressmeddelandet kontakta informationsansvarig Lotta Janson, 08 - 463 42 76, e-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager