LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Tävling - doktorsavhandlingar
From: Maj Rydlund <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 19 Oct 1998 13:39:02 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


De bästa doktorsavhandlingarna 1998/99.

EUs Regionkommitté anordnar en avhandlingstävling på följande tema:

"Att bekämpa eknomiska och sociala ojämlikheter i Europa: Hur kan regioner
och städer bidra till till ett  jämlikare EU?"

Sista anmälningsdag: 11 januari 1999 (poststämpeln gäller). Alla
handlingar skall sändas i ett och samma kuvert.

Syftet med tävlingen är att belöna de bästa doktorsavhandlngarna (juridik,
ekonomi, samhällsvetenskap). Författaren skall vara medborgare i ett
EU-land, mellan 25 och 35 år gammal och ha avlagt sin doktorsexamen i år.
Avhandlingen får inte ha premierats i någon annan tävling.

Avhandlingen skall inlämnas i två exemplar och måste vara skriven på ett
av de officiella EU-språken och åtföljas av en sammanfattning (höst 8
sidor) på engelska, franska, spanska eller tyska (urvalskommitténs
arbetsspråk). Dessutom skall ett cirriculum vitae bifogas samt uppgifter
om adress, telefon etc. där tävlingsdeltagaren kan nås. Bedömningen görs
av en uvalskommitté bestående av fem oberoende personer
(universitetsprofessorer samt en ledamot från Regionkommittén). De två
vinnarna belönas med publiceringsbidrag för sina avhandlingar, samt en
prissumma på 2000 respektive 1000 ecu som delas ut under en av
Regionkommitténs plenarsessioiner.

Tävlingsbidragen sänds till följande adress:

Regionkommittén
Direktionen för administration, personal, ekonomi, juridiska frågor och
kansli
Research-enheten (ARD 619)
79-81 rue Belliard
B-1040 Bryssel, Belgien

OBS! Tävlingsregler kan beställas per fax t o m 11 december 1998 på
telefon (+32 2) 282 2330 ("Service des études)

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager