LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ledigkungörande
From: "Hilding Sjoden, Goteborgs universitetsbibliotek" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 12 Oct 1998 13:39:30 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (201 lines)


Göteborgs universitetsbibliotek ledigförklarar, under förutsättning av att
erforderliga medel ställs till förfogande, sju tillsvidareanställningar som

Bibliotekarie

Göteborgs universitetsbibliotek är ett av landets största bibliotek och
består av sex bibliotek med olika ämnesinriktningar. Det svarar i första
hand för informationsförsörjningen vid Göteborgs universitet. Biblioteket
har också ett regionalt ansvar och särskilda uppdrag, som att vara
nationellt ansvarsbibliotek inom samhällsvetenskap och genusforskning. De
lediga anställningarna är placerade vid Biomedicinska biblioteket (en),
Centralbiblioteket (två), Ekonomiska biblioteket (två) samt Pedagogiska
bibliote-ket (två). Närmare information om resp. anställning ges nedan
under presentationen av resp. biblioteksenhet.

För samtliga anställningar gäller följande kvalifikationskrav:

Bibliotekarieutbildning (motsv.), gärna på magisternivå
Dokumenterad kompetens inom IT-området
Initiativrikedom, stresstålighet, servicekänsla och samarbetsförmåga

Akademisk utbildning utöver bibliotekarieutbildning är, liksom erfarenhet
av arbete vid vetenskapligt bibliotek, meriterande.

Yngre sökande är särskilt välkomna, då åldersstrukturen inom
universitetsbibliotekets personalgrupp är ojämn. Vi ser också gärna manliga
sökande.

Provtjänstgöring tillämpas i normalfallet.


Biomedicinska biblioteket

Biomedicinska biblioteket är i första hand inriktat på att ge service till
forskare och studenter inom medicin och odontologi samt bio- och
geovetenskaper. Att anskaffa och erbjuda tillgång till vetenskapliga
informationsresurser via WWW blir en allt viktigare del av bibliotekets
verksamhet. Inte minst inom de medicinska och naturvetenskapliga
ämnesområdena går nu utvecklingen mycket snabbt mot nätdistribuerade
tidskrifter i fulltext. Biomedicinska biblioteket söker därför en

IT-bibliotekarie, dnr E 351 3476/98

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Medverkan i bibliotekets satsning på att identifiera och tillhandahålla
elektroniska informationsresurser med särskild betoning på
fulltexttidskrifter.

 Kvalifikationer

Utöver ovan nämnda generella kvalifikationskrav/-önskemål är
naturvetenskaplig eller medicinsk ämneskompetens eller erfarenhet från
verksamhet inom sådana områden meriterande.


Centralbiblioteket

Centralbiblioteket ansvarar i första hand för biblioteksservice till
forskning och utbildning vid Humanistiska och Samhällsvetenskapliga
fakulteterna. Vid biblioteket ledigförklaras två befattningar:

Bibliotekarie, dnr E 351 3477/98

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter i låneavdelningen såsom tjänstgöring vid lånedisk,
fjärrlånehantering, dokumentleverans och telefonbeställningar.

Kvalifikationer

Utöver angivna generella kvalifikationskrav/-önskemål är
humanistisk/samhälls-vetenskaplig utbildning och språkkunskaper meriterande.


Bibliotekarie vid Kvinnohistoriska samlingarna, dnr E 351 3498/98

Universitetsbiblioteket är ansvarsbibliotek och Sveriges
dokumentationscentral för kvinno-, mans- och genusforskning.
Kvinnohistoriska samlingarna samlar, förtecknar och informerar om
litteratur och arkivmaterial inom ansvarsområdet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Indexeringsarbete. Referenstjänst till forskare, studenter och intresserad
allmänhet. Deltagande i undervisning och www-arbete. Ordnande och
förteckning av handskrifts-material.

Kvalifikationer

Ovan nämnda generella kvalifikationskrav/-önskemål samt breda kunskaper i
humaniora och samhällsvetenskap (kvinnoforskning inbegripen) och goda
språkkunskaper.


 
Ekonomiska biblioteket

Ekonomiska biblioteket ansvarar för litteratur -och informationsförsörjning
inom Handelshögskolans ämnesområden. Biblioteket finns i nya lokaler i
samma byggnad som Handelshögskolan. Den främsta målgruppen utgörs av c
4000 studenter och drygt 400 lärare/forskare. Vid biblioteket
ledigförklaras två befattningar som 

Bibliotekarie, dnr E 351 3479/98 resp. E 351 3480/98

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Mottagning, registrering och katalogisering av såväl utländsk som svensk
periodica. Ansvar för eventuella bindningsrutiner avseende bibliotekets
tidskrifter. Tjänstgöring i låneexpedition/information. Medverkan i
undervisning av skolans studenter, lärare och forskare på olika nivåer.

Kvalifikationer

Utöver ovan nämnda generella kvalifikationskrav/-önskemål gäller för båda
befattningarna att vana vid periodicahantering är ett krav. Då de
elektroniska tidskrifterna ökar snabbt inom ämnesområdet är erfarenhet av
WWW-arbete synnerligen önskvärd. Utbildning inom Handelshögskolans
ämnesområden, goda språkkunskaper och erfarenheter av låntagarundervisning
är meriterande.


Pedagogiska biblioteket

Pedagogiska biblioteket ansvarar för litteratur- och
informationsförsörjning till de olika lärarutbildningarna samt till
forskning och utbildning vid institutionerna för pedagogik, metodik,
ämnesdidaktik och skapande ämnen. Biblioteket finns i Pedagogen i Mölndal
och betjänar c 5.000 studenter och c 400 lärare/forskare. Vid biblioteket
ledigförklaras två befattningar som 

Bibliotekarie, dnr E 351 3481/98 resp. E 351 3482/98

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Allmänt förekommande biblioteksarbete såsom förvärv, katalogisering,
periodicahantering och fjärrlån. Tjänstgöring i låneexpeditionen.
Medverkan i undervisningen i IT-baserad informationssökning för studenter,
lärare och forskare.

 Kvalifikationer

Utöver ovan nämnda generella kvalifikationskrav/-önskemål är dokumenterad
pedagogisk kompetens och erfarenhet av låntagarutbildning meriterande.
Dokumenterad datorteknisk kompetens är också meriterande.


Ytterligare information

Frågor gällande arbetsinnehåll och tjänstgöringsförhållanden besvaras för
resp. anställning av 

Dnr E 351 3476/98: Ann-Katrin Berg, tel. 031-773 3701
Dnr E 351 3477/98: Inga-Lill Aspelin, tel. 031-773 1735
Dnr E 351 3478/98: Inger Eriksson, tel. 031-773 1761
Dnr E 351 3479/98, E 351 3480/98: Agneta Olsson, tel. 031-773 1439 eller
Torgny Hag, tel. 031-773 1435
Dnr E 351 3481/98, E 351 3482/98: Bert Slättung, tel. 031-773 

Övergripande frågor om anställningsförhållanden m.m. besvaras också av
Else-Britt Fahlin, tel. 031-773 1740 och Hilding Sjödén, tel. 031-773 1762.


Fackliga kontaktpersoner:

Astrid Igerud, OFR-S, tel. 031-773 1969, Sören Sagne, SACO, tel. 031-773
1989, Lennart Olsson, SEKO, tel. 031-773 1173

Ansökan

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange därför löneanspråk
i ansökan.

Ansökan, med angivande av diarienummer, skall för samtliga befattningar
sändas till Göteborgs universitet, Registrator, Box 100, 405 30 GÖTEBORG.
Det är till-räckligt att sända in en ansökan även om man söker flera av de
lediga befattningarna. I ansökan skall emellertid tydligt anges
vilken/vilka av befattningarna som ansökan avser. Ansökan skall vara
inkommen senast 29 oktober.

                 ,,,
                (o o)
============oOO==(_)==OOo================

HILDING SJÖDÉN, kanslichef
Göteborgs universitet
Göteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE-405 30 GÖTEBORG


phone: +46 (0)31-773 1762
fax:  +46 (0)31-16 37 97


==========================================

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager