LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: skräpdebattsammanfattning
From: Marika Andersson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 9 Oct 1998 14:16:41 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (51 lines)


Tack alla ni som deltagit i "skräp-debatten". Breven har regnat in
under dygnet som gått. Här följer en sammanfattning av de svar som
hittills har sänts till mig:

45 personer instämmer med mitt uttalande. Många stämmor är väldigt
upprörda, tre utropstecken är vanligt förekommande, några har övervägt
att gå ur listan p g a allt skräp, andra föreslår böter som en lösning
på problemet. 2 personer instämmer med Christina Tovoté om att det
visserligen är störigt men i princip jobbigare med gnällighet än en
skräpig e-postlåda. Någon säger också att om man tycker att skräpet är
jobbigt behöver man inte vara med.

Den här diskussionen har förts tidigare och efter varje diskussion
minskar skräpet en tid för att sedan tillta igen. Många vill ännu en
gång ge en direkt uppmaning till redaktionen att hitta en lösning.

Några säger att ansvaret inte kan läggas på användarna. Även en
van e-postanvändare gör lätt det här misstaget eftersom man
intuitivt tror att ett svar automatiskt går till den ursprunglige
avsändaren och inte till listan som avsändaren har skickat till. Andra
tror att det här fenomenet röjer en kompetensbrist, beklagligt nog i
en yrkesgrupp bestående av informationsspecialister.

Några konstruktiva förslag som inkommit:

1. Det går att konfigurera LISTSERV-programmet så att svar med
reply-funktionen sänds till den ursprungliga avsändaren istället för
listan.

2. E-postprogram som känner av om avsändaren är en lista eller person
och ger användaren tillfälle att tänka till efterlyses. Varken
efterlysaren eller undertecknad känner till om det finns.

3. Listans moderator skulle kunna gå ut med information om hur man
gör.

Denna diskussion har förmodligen i sig själv medverkat till att
åtgärda problemet tillfälligt. Tyvärr med bieffekten att några
medlemmar känner sig personligen påhoppade. Jag skulle vilja föreslå
redaktionen att ordna en automatiskt utgående påminnelse om
reply-funktionen någon eller några gånger om året enligt förslag 3.
Det väcker förhoppningsvis färre negativa känslor än om någon av
medlemmarna agerar gnällkärring och nätpolis.

Om det finns fler åsikter att lufta i detta ämne fortsätter jag gärna
att vara debatt-spindel. E-postadress enligt nedan.

[log in to unmask]
Sveriges Radio Förvaltnings AB, Programarkivet,
RH BVB, 105 10 Stockholm
tfn:08-784 15 36 tfx: 08-784 20 56

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager