LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kritisk bedömning av webbresurser
From: FFA Biblioteket <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 9 Oct 1998 08:13:50 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (42 lines)


TLS-seminarium: 

Kritisk bedömning av webbresurser - strategier och metoder för
kvalitetsanalys

Seminariet hålls i Stockholm den 30 november 1998 på Industrihuset.

 Webben används ofta som informationskälla, men det är en källa med 
 uppenbara kvalitetsproblem. Sökningar är svåra att göra och ger få relevanta
 resultat. Bedömning av webbdokuments relevans och kvalitet kräver mycket
 av läsaren.

 Vi kommer bl.a. att behandla webben som källa, kritiska aspekter på digitala
 dokument samt metoder för effektiv kvalitetsbedömning av webbdokument. 
 Vi tittar närmare på vilka principer och tekniker sökverktygen på webben
 använder sig av, som är avgörande för tolkning av sökresultaten.

 Vi ställer oss frågan om det finns några metoder och strategier för att söka
 verifiera kvalitet hos webbdokument, och ser då på såväl dessas struktur 
 och form som deras innehåll. Centralt för vårt resonemang är kopplingen
 publiceringsteknik, kvalitet och återsökning.

 Kursen vänder sig till alla med erfarenhet av informationssökningar, och med
 viss insikt i strukturen och funktionen hos såväl webb som webbläsare. 
 Slutligen, kursen är av teoretisk karaktär, dvs inga terminalövningar ingår.

Läs mer om momenten som ingår och gör anmälan på:

http://www.tls.se/utbildn/wwwkritik.htm

Förfrågningar besvaras av lärarna:

 Juha Takkinen, Linköpings universitet, tel 013-28 26 03, e-post:
 [log in to unmask]
 och Mats Dahlström, Högskolan i Borås, tel 033-16 44 21, e-post:
 [log in to unmask]

----------------------------------------
Marja Haapalainen
TLS utbildningsnämnd

[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager