LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Chefskurs
From: Kurt Byström <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 8 Oct 1998 08:07:18 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (102 lines)


Hej!

Jag är anmäld och vill egentligen gå kursen, men får inte till det
praktiskt, så jag måste tacka nej. Skulle den återkomma är jag fortfarande
intresserad.

Vänliga hälsningar,

Kurt Byström

At 13:30 1998-09-23 +0200, you wrote:
>Ny omgång av BIBSAM:s chefsutbildning!
>
>När BIBSAM förra året annonserade en ny chefsutbildning fick vi en så stor
>mängd anmälningar att inte alla kunde beredas plats vid den första
>omgången. Denna avslutades i maj, och eftersom deltagarna visade sig vara
>mycket nöjda, kommer vi nu att starta en ny omgång med början i december
>1998. För att ta reda på om de, som tidigare anmält sig, fortfarande är
>intresserade och för att fånga in eventuellt nytillkommande, går vi nu ut
>med en ny inbjudan.
>
>Liksom förut vänder vi oss i första hand till verksamma vid
>forskningsbiblioteken, men välkomnar även intresserade från andra
>kategorier av bibliotek. Det är inget krav, men en fördel att ha viss
>erfarenhet av ledaruppgifter.
>
>Ett av de övergripande målen med kursen är att skapa större entusiasm för
>ledarrollen och att utveckla en "ledarreserv" för framtida tjänster och
>projekt. 
>Vad krävs av våra chefer i dag och i morgon? Vilka egenskaper, kunskaper,
>insikter och förhållningssätt? Vad kan man lära sig av andra?
>Detta är några av de frågor som vi vill försöka besvara och diskutera under
>våra möten.
>
>Fakta kring utbildningen
>
>Kursen omfattar fyra samlingar om två dagar vardera och den pågår från
>december 1998 till maj 1999. Utbildningen genomförs i internatform på
>Sjudarhöjdens kursgård i Sigtuna.
>
>
>Samling 1 * 7 - 8 december 1998
>Tema:
>Omvärlden - Problemanalys och målorientering - Argumentationsförmåga 
>
>Samling 2  * 1 - 2 februari 1999
>Tema:
>Personlig och psykologisk kompetens - Konflikthantering - Ledarroller
>
>Samling 3 *  22 - 23 mars 1999
>Tema: 
>Ekonomi - Informationsteknik
>
>Samling 4 * 17 - 18 maj 1999
>Tema: 
>Kvalitetsarbete - Utvärdering - Summering
>
>Kursledare är Agneta Lindh, BIBSAM och Per Olsson, Karolinska institutets
>bibliotek. Vid varje kurstillfälle medverkar dessutom ett flertal inbjudna
>specialister både från bibliotek och andra verksamhetsområden.
>
>
>Kostnader
>
>Kursavgift för hela utbildningen är 10 000 kronor. BIBSAM fakturerar
>beloppet när det är klart vilka som kommer att delta. Till detta kommer
>internatkostnader på cirka 1 800 kronor för varje samling vilka betalas
>direkt till kursgården av deltagarna vid varje kurstillfälle.
>
>
>Anmälan vill vi ha senast den 3 november. Den skickas till Agneta Lindh,
>BIBSAM som också svarar på frågor.
>
>
>Agneta Lindh, Handläggare 1:e bibliotekarie
>Kungl bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling
>Box 5039
>102 41 Stockholm
>
>Agneta Lindh, Executive Officer, Senior Librarian
>Royal Library, BIBSAM (Department for National Co-ordination and Development)
>P.O Box 5039, S-102 41 Stockholm,
>Sweden                 
>
>E-mail: [log in to unmask]
>URL: http://www.kb.se/bibsam/bibsam.htm
>Telephone: +46 8 463 42 69, fax: +46 8 463 42 74
>Mobile: +46 70 657 15 93
>


*******************************'

Kurt Byström	
Platsansvarig bibliotekarie	
Biblioteket i Falun
Högskolan Dalarna	
791 88 Falun

tel 023-77 81 77
fax 023-77 80 88
e-post [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager