LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Budgetproppen - vad tycker studenterna?
From: Jakob Harnesk <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Oct 1998 18:31:11 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (66 lines)


Hej alla,

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har kommenterat regeringens
budgetproposition (kan hämtas, i pdf-format, från deras webbplats
http://www.sfs.se). Inte helt överraskande får regeringens uttalade strävan
att förstärka forskningsbiblitoeken och deras resurser ett starkt stöd från
SFS.

Jag citerar här vad SFS säger om biblioteken:


5.2.4 Bibliotek
Sammanfattning
Ett välutrustat bibliotek är en viktig infrastrukturell förutsättning för
ett lärosäte. I
budgetpropositionen för 1997 angav regeringen bibliotekets standard som ett
kvalitetskriterium vid prövningen av en högskolas ansökan om
universitetsstatus.
Förmågan att hantera information och relatera den till existerande kunskap
är en viktig
del av de akademiska studierna. Biblioteken är därför mer än en pedagogisk
resurs
och av stor betydelse. Framför allt forskningsbiblioteken är den främsta
institutionen
för det samlade vetandet.


SFS kommentar

SFS anser att ett väl fungerande högskolebibliotek med ett gott och
aktuellt utbud
av litteratur och tidskrifter, gott om arbetsplatser samt god utrustning
för sökning
och behandling av litteratur och källmaterial är en förutsättning för ett
aktivt
kunskapssökande. SFS kräver även att högskolans bibliotek skall ha all
kurslitteratur tillgänglig för utlåning.
SFS ser därför positivt på de satsningar som regeringen har gjort för att
stärka
högskolebiblioteken. Den statistik som regeringen hänvisar till visar att
studenten
är en mycket frekvent låntagare. I Kulturrådets siffror för 1997 kan
utläsas att
snittet bland landets kommuner ligger på 9,1 lån per kommuninvånare samtidigt
som kommunerna i snitt lägger 321 kr per år på biblioteksverksamhet. Jämförs
detta med regeringens statistik lägger högskolorna en betydligt större del
av sin
budget på biblioteken, även om detta jämförs med antal lån per
heltidsstuderande, än vad landets kommuner gör. Något annat hade varit
upprörande.
Hälsningar
Jakob
________________________________________________
Jakob Harnesk
Chef för kundtjänsten
Karolinska institutets bibliotek
Box 200, 171 77 Stockholm 

Tel: 08-728 66 56
Fax: 08-33 04 81
E-mail: [log in to unmask]
_________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager