LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Re: Att länka
From: Lars Aronsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 13 Aug 1998 17:12:58 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (61 lines)


Susanna Broms skrev här på BIBLIST:
> Sanningen är alltså att den påstådda domen INTE meddelats. Parterna i
> länkningsmålet FÖRLIKADES, alltså vet ingen hur det skulle ha gått om
> domstolen meddelat en dom.

Det är mycket bra, i denna tid av stor förvirring runt allt som är
elektroniskt och nytt, att falska rykten vederläggs, men snälla, för
att undvika uppkomsten av nya ogrundade rykten, kan det vara viktigt
att vara noggrann med referenser som går att belägga.

Så, vilken dom, i vilken domstol, i vilket land, är det vi talar om?
Mellan vilka parter?


Webben som vi känner den idag bygger på formaten HTTP och HTML. Det
är de som möjliggör länkning mellan dokument, och det är ju egentligen
inte märkvärdigare än litteraturhänvisningar som vi levt med i flera
hundra år redan. Dessa enkla länkningar, till exempel från ett
"länkskafferi" till material som någon annan publicerat, utgör inga
upphovsrättsliga problem. Därom är alla överens. Om någon skulle
vilja publicera material på webben men ogilla länkar från något visst
håll, så finns det tekniska lösningar för att skydda sig mot det.
Detta är dock mycket ovanligt, eftersom de flesta publicister är glada
för varje ny läsare de får.

Tyvärr tillåter de här formaten också länkning _inom_ det vi normalt
uppfattar som ett dokument. Så fort man vill lägga in en bild i en
websida måste man göra en länk till bilden, och tekniskt sett är det
en ny överföring för bilden. Detta gör det möjligt att lägga in
bilder från en källa i ett dokument från en annan källa. Den som
publicerade bilden hade kanske inte tänkt sig att den skulle dyka upp
i det nya dokumentet. Denna form av korslänkning av bilder kan lätt
skapa upphovsrättsliga konflikter. Det finns tekniska sätt för en
publicist att skydda sig, så att bilderna bara kan dyka upp i rätt
omgivning, men väldigt få är ännu medvetna om detta, så man måste i
praktiken vara (eller anlita) teknisk expert för att lyckas med det.

När "frames" (ramar) infördes i HTML för några år sedan uppstod
ytterligare en möjlighet till korslänkning. Det går nämligen att
länka in andras dokument under ett "frameset" (ramverk) där de inte
alls var avsedda att förekomma. Till exempel använder ju Dagens
Nyheter ramar på sin webplats (www.dn.se) och det skulle vara lätt för
en webmaster att sätta upp ett ramverk med en egen rubrik och däri
publicera artiklar från DN:s webplats. Ett fall liknande detta har
varit uppe i någon domstol, jag tror det var i Skottland, men det var
i alla fall inte i Sverige, och jag vet inte hur det fallet avlöpte.
Denna typ av länkning är inte lika självklart laglig som i fallet med
ett traditionellt länkskafferi. Även här finns det tekniska sätt för
en publicist att skydda sina artiklar från att bli inneslutna i andras
ramverk/framesets, men återigen är det en rätt okänd teknik.

Det finns alltså många sätt att koppla ihop "länkar" på webben med
upphovsrättsliga problem, och vi lär få se ännu fler i framtiden.
Jurister lär ha god arbetsmarknad flera år framöver.


Lars Aronsson.
--
  Aronsson Datateknik
  Teknikringen 1e    tel +46-13-21 17 20  fax +46-13-21 18 20
  583 30 Linköping    [log in to unmask]   http://www.aronsson.se/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager