LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Revidering av sändlista för Blänkaren
From: Inger S÷derman <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 13 Aug 1998 15:36:05 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


Hej!
SABs vårdbibliotekskommitté ger, som väl många vet, ut en
tidskrift, Blänkaren, som kommer ut fyra ggr/år och som i första hand
distribueras till  SAB-medlemmar med anknytning till
vårdbibliotek. Nästa nummer av Blänkaren och av den nordiska Sesam
kommer att samdistribueras i mitten av september. Eva Alopaeus har
gjort vissa revideringar i sändlistan och då främst bland adresserna
till sjukhusbiblioteken. Principerna vad gäller utskicken är ju, att
bibliotek i samma organisation, t ex sjukhusbibliotek i samma
landsting eller i samma statliga myndighet, skall ha en
kontaktperson, som får ett antal ex., som hon/han via lokalpost
skickar vidare (ev. på cirkulation) till sina kollegor. Allt detta
för att spara både på kostnaderna för produktion och porto för
Blänkaren. Samma revidering bör göras, vad gäller intresserade på
andra bibliotek med anknytning till medicin och vård.
Många av dessa bibliotek har ju under de senaste åren genomgått
adminstrativa förändringar: tidigare vårdhögskolebibliotek har
flyttat in i de statliga högskolorna, bibliotek har slagits samman i
större organisationer osv, vårdgymnasiebibliotek har gått upp i den
kommunala skolorganisationen m m. Ni, som tidigare fått tidskriften,
gå igenom  dagsläget,  räkna på hur många ex som behövs och vem som
kan åta sig att stå som kontaktperson och skicka in dessa uppgifter
antingen till mig eller direkt till Gerd Zetterman på  SAB, som
sköter utskicken. Gerd har telefon 08 - 545 132 38 och fax 08 - 545
132 31. Du, som idag inte får Blänkaren, men som är intresserad av
den, hör av Dig till Gerd  eller till mig. Och glöm inte: har Du
varit på någon intressant konferens eller studiebesök, skriv gärna
några rader och berätta om det i Blänkaren.
Hälsningar
Inger M Söderman

Biblioteket
Högskolan i Borås
501 90 Borås
Tel 033 - 16 43 25
fax 033 - 16 40 04
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager