LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Billigare tillgång till kommersiella databaser!! - halvdagskonferens
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 Oct 1997 17:12:05 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (92 lines)


Billigare tillgång 
till kommersiella databaser!!


Utvecklingen av Internet och World Wide Web har radikalt förbättrat
möjligheterna att via datoriserade nätverk komma åt digitalt lagrade
informationsresurser. Som en naturlig konsekvens av detta har också
utnyttjandet av dessa resurser ökat markant.

Men det finns faktorer som bromsar denna ökning. En sådan är sökkostnaderna. 
På senare år har många databasvärdar, som ett alternativ till debitering
baserad på uppkopplingstid, erbjudit sina användare fasta avgifter. Detta
alternativ syftar till att ge lägre kostnader för storanvändare.

Ytterligare en metod att minska kostnaderna för sökning i kommersiella
databaser 
är kollektiva licensavtal. I bl a Australien, Norge och Storbritannien har
man slutit nationella avtal för databasanvändning inom högskolans ram.

BIBSAM, Kungl bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling, har i över ett års tid bedrivit förhandlingar med en rad olika
databasleverantörer. 
I våras slöts för den svenska högskolans räkning ett nationellt licensavtal
med Affärsdata AB om tillgång till tidnings- och tidskriftsartiklar inom
områdena 
näringsliv, ekonomi och arbetsmarknad. I somras tecknades motsvarande
kontrakt med Encyclopedia Britannica och med den amerikanska
databasleverantören 
ISI (Institute for Scientific Information), häromveckan med Mediearkivet. 

ISI-avtalet avser databaserna Arts & Humanities Citations Index, 
Social Science Citations Index och Science Citations Index som är de mest
använda databaserna vid de svenska universiteten och högskolorna. Kostnaden
för avtalsperioden fram till den 31 mars 1999 är ca 10,5 milj kr och
fördelas i enlighet med antalet forskare och studenter vid respektive
högskola.

BIBSAM fortsätter sin satsning på nationella licenser för såväl
referensdatabaser som fulltextdatabaser. Vad beträffar allmänt intressanta
fulltexdatabaser undersöks 
för närvarande möjligheterna att utvidga avnämarområdet till folkbiblioteken.

Vi inbjuder nu till en halvdagskonferens med presentation och demonstration 
av de databaser som redan nu är kontrakterade samt information om den
vidare utvecklingen. Konferensen riktar sig till bibliotekschefer och
ansvariga för referensverksamheten vid såväl forsknings- som folkbibliotek. 
Tid: onsdagen den 26 november, 13.00 – ca 16.30. 
Plats: Kungl bibliotekets hörsal.

Anmälan senast den 19 november till BIBSAM, 
Agneta Lindh, som också svarar på ev. frågor. Tel 08-463 42 69, fax 08-463
42 74, e-post: [log in to unmask] 
Preliminärt program: 

13.00  Välkommen. Kjell Nilsson, BIBSAM.
	
13.10  ISI:s databaser. Mark Wheeler
	
13.40  ISI via BIBSYS. Marianne Nymoen

14.10  Kaffe.

14.30  Encyclopedia Britannica. Alain Ginolin

15.00  Affärsdata. Bård Hakkestad

15.30  Mediearkivet. Marianne Peterson

16.00  Fortsatt upphandling. Frans Lettenström, BIBSAM. 

16.30  Diskussion. Ledning: Gunnar Sahlin, Stockholms universitetsibliotek. 
	
17.00  Slut***********************************************************************

Inger Klondiras, Information officer
Royal Library, BIBSAM (Office for National Planning and Co-ordination)
P.O Box 5039, S- 102 41 Stockholm,
Sweden                 

E-mail: [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/bibsam.htm
Telephone: +46 8 463 42 72, fax: +46 8 463 42 74

***********************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager