LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Chefskurs
From: Gunilla Jonsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 1 Oct 1997 11:05:45 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (80 lines)


Agneta,

jag vill genast anmäla två personer till kursen! Hoppas att det går bra att
fylla i namnen lite senare, vi behöver lite tid för att bestämma vilka som
skall bli de lyckliga.

Gunilla

At 10:51 1997-10-01 +0100, you wrote:
>BIBSAM startar ny chefsutbildning!
>
>Vad krävs av våra chefer i dag och i morgon? Vilka egenskaper, kunskaper,
>insikter och förhållningssätt? Vad kan man lära sig av andra?
>Detta är några av de frågor som vi vill försöka besvara i den nya chefskurs
>som BIBSAM startar i december i år. 
>
>Vi vänder oss i första hand till verksamma vid forskningsbiblioteken men
>välkomnar även intresserade från andra kategorier av bibliotek. Det är
>inget krav men en fördel att ha viss erfarenhet av ledaruppgifter.
>
>Ett av de övergripande målen med kursen är att skapa större entusiasm för
>ledarrollen och att utveckla en "ledarreserv" för framtida tjänster och
>projekt. 
>
>Fakta kring utbildningen
>
>Kursen omfattar fyra samlingar om två dagar vardera och den pågår från
>december 1997 till maj 1998. Utbildningen genomförs i internatform på
>Sjudarhöjdens kursgård i Sigtuna.
>
>Kursledare:
>Agneta Lindh, BIBSAM och Per Olsson, Karolinska institutets bibliotek.
>Vid varje kurstillfälle medverkar dessutom ett flertal inbjudna
>specialister både från bibliotek och andra verksamhetsområden.
>
>Samling 1 * 8 - 9 december 1997
>Tema:
>Omvärlden - Problemanalys och målorientering - Argumentationsförmåga -
>Framtiden
>
>Samling 2  * 2 - 3 februari 1998
>Tema:
>Personlig och psykologisk kompetens - Konflikthantering - Ledarroller
>
>Samling 3 * 30 - 31 mars 1998
>Tema: 
>Ekonomi - Juridik - Informationsteknik
>
>Samling 4 * 11 - 12 maj 1998
>Tema: 
>Kvalitetsarbete - Utvärdering - Summering
>
>Kostnader
>
>Kursavgift för hela utbildningen 10 000 kronor. BIBSAM fakturerar beloppet
>när det är klart vilka som kommer att delta. Till detta kommer
>internatkostnader på cirka 1 800 kronor för varje samling vilka betalas
>direkt till kursgården av deltagarna vid varje kurstillfälle.
>
>
>Anmälan vill vi ha senast den 3 november. Den skickas till Agneta Lindh,
>BIBSAM som också svarar på frågor.
>
>******************************
>***********************************************************************
>NOTE: New e-mail address from 15 January, 1997!
>The new address is: [log in to unmask]
>
>Agneta Lindh, Executive officer
>Royal Library, BIBSAM (Office for National Planning and Co-ordination)
>P.O Box 5039, S- 102 41 Stockholm,
>Sweden                 
>
>E-mail: [log in to unmask]
>URL:http://www.kb.se/bibsam/agneta/agneta.htm
>Telephone:   +46 8 463 42 69
>Cellular phone: +46 70 657 15 93
>Fax:      +46 8 463 42 74
>***********************************************************************
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager