LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nätverksdag för patientinformationscentrale r
From: "Jakobsson, Arne" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 3 Oct 1997 18:22:35 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (90 lines)


Inbjudan till nätverksdag om patientinformation


Tid: Fredagen den 14 november 1997

Plats: Spri, Stora hörsalen plan 12, Hornsgatan 20, Stockholm

Avgift: 400 kronor. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt
lunch

Målgrupp: Nätverksdagen vänder sig i första hand till personal vid
patientinformationscentraler och vårdbibliotek

Nätverksdagens mål: Deltagarna skall ha fått
*    kunskap om ett flertal resurser inom patientinformationsområdet
i Sverige
*    möjligheter att knyta kontakter
*    en bas för utvärdering av den egna verksamheten

Program

8.45  Registrering
9.00  Nätverket presenterar sig
10.15      Kaffe
10.45  Presentation av några resurser inom patientinformationsområdet:
*    Infomedica, Bengt Holmberg, projektledare
*    Informationsprojektet Små och mindre kända handikappgrupper,
Gunilla Wallgrund, Socialstyrelsen
                        *    Brukarinformation för funktionshindrade,
Karin Gåård, Handikappinstitutet
                        *    MARS, Svenskt medicinskt fönster,
HelseNett m.m., Arne Jakobsson, Spri
12.30       Lunch
13.30  Hur vet vi att vi gör rätt saker - utvärderingsmetodik
                   (ej fastställd)
14.00  Presentation av tre patientinformationscentraler:
*    Bibliotekets patientinformation, Universitetssjukhuset i Lund,
Inger Gadh
                        *    Meditrina, Universitetssjukhuset i
Linköping, Ingrid Tiselius
                        *    Informationsbanken och biblioteket,
Centrallasarettet i Växjö, Marianna Folkesson m.fl.
15.00  Kaffe
15.30     Avslutande diskussion


Anmälan till nätverksdag för patientinformation

Nätverksdag för patientinformation
Tid: Fredagen den 14 november
Plats: Spri, Stora hörsalen, Plan 12, Hornsgatan 20, Stockholm
Avgift: 400 kronor. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt
lunch
    	
        Jag anmäler mig härmed till nätverksdagen för patientinformation
fredagen 
        den 14 november

        Jag önskar vegetarisk lunch

Namn
........................................................................
.............

Befattning
........................................................................
........

Adress arbetsplats
.......................................................................

........................................................................
.....................

Fakturaadress (om annan än ovan)
...................................................

........................................................................
.....................

Telefon:
........................................................................
...........

Sista anmälningsdag 31 oktober. Anmälan är bindande, men platsen kan
överlåtas på annan person. OBS Begränsat antal deltagare. OBS

Skicka din anmälan till Spris bibliotek och utredningsbank, Att Pia
Carlson, 
Box 70487, 107 26 Stockholm. Tfn 08-702 47 80 Fax 08-702 46 61.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager