LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotekens fjärrlåneverksamhet
From: Mattias Karlsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 28 Oct 1997 14:01:17 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (22 lines)


BIBSAM och Statens Kulturråd har tillsammans tagit initiativet till en
utredning av Sveriges fjärrlåneverksamhet omfattande såväl forsknings- som
folkbibliotekssfären. Under hösten pågår utredningens kartläggningsmoment
som framför allt innefattar analyser av tillgänglig statistik och i ett
senare skede en kvalitativ fördjupning i form av intervjuer med
fjärrlåneansvariga.   

Mer information om utredningens utgångspunkter finns på
http://www.kb.se/bibsam/fjarrlan/projekt plan2.htm.

Om ni har frågor eller synpunkter på den pågående utredningen så kommer
jag, som granskar forskningsbiblioteken, att vara anträffbar i KB:s monter
under fredagen mellan klockan 11-12 och 15-16.

Kerstin Grum, som studerar folkbibliotekens fjärrlånesituation, kommer
också att vara på plats i Göteborg. Henne kan ni sammanträffa med vid SAB:s
monter under torsdagen mellan klockan 14-15. 

Hälsningar

Mattias Karlsson
BIBSAM

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager