LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Mjukvarans olidliga lätthet... (Var r e:snorki
From: Skaraborgs vårdhögskolas bibliotek <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Thu, 2 Oct 1997 16:00:16 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (105 lines)


Hej!
Ett mycket intressant brev, och ack så verklighetsförankrat! Jag
följde Eriks uppmaning och undersökte mitt e-postprogram, Pegasus
mail, och såg att man under knappen Special kan ställa in till vilken
adress som svar ska skickas. Det finns säkert/kanske fler program som
har denna funktion?
Hälsningar
Krister Johannesson

> En stilla varning: Brevet är lite långt, diskuterande och innehåller
> ingen omedelbar, direkt information om biblioteksfakta av olika slag.
> Om detta inte tilltalar er, radera det här brevet.
>
> Den nya högen med felriktade svar och Greg Church's kommentarer till
> densamma riktar uppmärksamheten mot två problem med informationsteknik i
> allmänhet, och internetkommunikation i synnerhet.
>
> Det första är hur lätt det är att bli missförstådd när man uttrycker sig
> i skrift, i synnerhet den relativt snabbt nedklottrade skrift som
> uppstår i e-mail, på newsgroups och i chat-rooms. Just därför är
> 'nätikettens' grundläggande regel så oerhört viktig: att man tänker
> innan man skriver. Samtidigt, eftersom man VET att saker kan
> missförstås, är det även en dygd att försöka tolka allt till det bästa
> när man läser ett meddelande. Lite stoiskt lugn skadar aldrig. Brådska -
> vare sig den beror på ilska, stress eller entusiastisk glädje - trasslar
> ofta till det.
>
> Det kan till och med vara bra att göra som en bekant i databranschen,
> som så att säga suggererar sig själv att det är ett alldeles vanligt
> brev han skriver, så fort han skriver ett e-mail som är längre än 'Skall
> vi gå och fika?'-typen. Om han kan, sätter han sig till och med och
> skriver det med ett ordbehandlingsprogram - och han sparar all sin
> korrespondens.
>
> Med detta kommer vi in på det andra, lite större problemet: När något är
> LÄTT och SNABBT är det mycket lättare att göra fel. En äldre
> studiekamrat på BHS påpekade en gång för mig hur mycket mer stav- och
> skrivfel det blir i uppsatser, rapporter, brev etc sedan man började
> skriva dem på ordbehandlare. Detta trots att det finns en massa finesser
> vid ordbehandling som gör att det är enklare att rätta stavning, gå
> igenom vad man skrivit, se till så layout etc är läsligt. Anledningen,
> ansåg han, var att det var så lite möda involverad med att skriva, och
> att det gick så lätt att rätta och ändra. När man skrev ut på
> skrivmaskin innebar varje misstag fula ändringar, eller så fick man
> börja om från början.
>
> Felet ligger egentligen inte i tekniken. Det är helt enkelt så att det
> som kräver lite jobb när man väl uträttar något, oftast kräver mycket
> för att lära sig utnyttja det väl - och kanske lite mer karaktär :-).
> Varningssignaler och hjälpfiler i all ära, det enda som egentligen
> hjälper är att sätta sig ned och lära sig hur det fungerar. Man får
> jobba hårt för att slippa arbeta. Detta kräver tid - vilket också
> innebär pengar - och ork - vilket också innebär lust. Jag vet att det är
> ont om dessa artiklar, men man kan väl försöka?
>
> Det är fascinerande att se hur företag och institutioner gärna lägger
> ned mängder av resurser på att installera nya system -
> mobiltelefonväxlar, intranät, databaser - och sedan lägger ned minimalt
> med resurser på att verkligen lära anställda att använda dem. Inför
> detta kan man resignera och undra vad det är för vits med det hela, och
> vore det inte bättre att lägga pengarna på annat? Bättre är dock, anser
> jag, att ge den tid och de resurser som krävs till förändringar. Det där
> stoiska lugnet igen, ni vet.
> Lust kan vara svår att uppbåda inför ämnet, men den är väsentlig. Allt
> jag vet om e-post och dylikt har jag tillägnat mig med lustens hjälp -
> och ett visst mått av desperation.
>
> Det senare är tyvärr lättare att komma över.
>
> Så:
> 1, Ta tid på er.
> 2, Tro andra om det bästa.
> 3, Hitta på ett sätt att göra arbetet roligt.
> och e-postandet går mycket bättre.
>
> (Till sist en praktiskt slutkommentar: Greg Church hade utformat sitt
> svar så, att mailing-program - åtminstone mitt - utsåg hans adress, inte
> BIBLISTs, som främsta svarsadress.
>
> Jag vet inte hur han gjorde, och det kanske inte skulle hjälpa om jag
> hade kunnat berätta hur mitt program gör det heller. Men ett alternativ
> till att de som SVARAR på brev tar sig tid att svara och lär sig hur man
> gör, är att de som SKRIVER brev tar sig tid att lära sig hur Greg bar
> sig åt, och sedan gör det.
>
> Allra bäst vore det förstås om båda grupperna - som ofta torde vara
> samma människor - gjorde det. Men i vilket fall är lösningen på våra
> problem att någon sätter sig in i det han eller hon jobbar med och
> tänker sig för.
>
> Jag skall själv föregå med gott exempel och snarast möjligt klura ut hur
> Greg bar sig åt.)
>
> Nej, nu får jag sluta tänka på arbetstid!
>
> Med förhoppning att inte uppfattas som snorkig eller överlägsen,
>
Biblioteket vid Hälsohögskolan väst i Skövde
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde

Telefon: 0500-431979

http://www.artech.se/~svh/welcome.html
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager