LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Informationsfrihet i fara
From: Susanna Broms <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 29 Oct 1997 17:02:51 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (63 lines)


Jakob!

Tack för meddelandet men tyvärr finns det inget upprop på angiven adress.
Men jag vill gärna läsa om du kan hitta det.

Sus


At 14:23 1997-10-29 +0100, you wrote:
>Hej alla!
>
>Ett upprop för yttrandefriheten har idag publicerats på
>http://www.efs.se/upprop.html, som är EF-Sveriges webbplats.
>(EF-Sverige: Elektronisk front för yttrandefrihet) 
>
>Bakgrunden till uppropet är 
>- den kommande propositionen om barnpornografi
>- Datainspektionen vs Gällivare kommun 
>- Datalagskommitténs betänkande 
>- Propostion 1987/88:15 Lag om elektroniska anslagstavlor
>
>Ur uppropstexten (skriven av Anders R. Olsson) citeras:
>
>"Demokrati förutsätter att medborgarna har rätt att
>"informations-behandla". D v s de ska få yttra sig, söka och samla
>information, läsa myndigheters handlingar, kommunicera utan att någon
>avlyssnar. 
>
>Under lång tid har vi haft ett ganska stabilt lagskydd för de här
>rättigheterna. Det har vi inte längre. Den rättsliga grunden har
>förskjutits. Visst hyllar statliga utredare och regering/riksdag, med samma
>högtidliga vändningar som alltid, yttrandefrihet och offentlighet, men nu
>inleder de här fraserna resonemang som ändå utmynnar i att frihetsintresset
>måste avvägas bort till förmån för något behjärtansvärt - som kampen mot
>nazism eller barnporr, eller av hänsyn till den personliga integriteten. 
>
>Det är ofta när man, som det heter, "anpassar" reglerna om
>informationsfrihet till IT-samhället som det blir tillfälle att hugga in på
>tryckfrihetsförordning och andra regler om våra rättigheter."
>
>
>
>Hälsningar
>Jakob
>**************************************************
>Jakob Harnesk, Executive officer
>Royal Library, BIBSAM (Department for National Co-ordination and Development)
>P.O Box 5039, S- 102 41 Stockholm, Sweden                 
>
>E-mail: [log in to unmask]
>URL: http://www.kb.se/bibsam/jakob/jakob.htm
>Telephone:   +46 8 463 42 70
>Fax:      +46 8 463 42 74
>*************************************************
>
Susanna Broms, Legal Adviser
Royal Library, BIBSAM (Office for National Planning and Co-ordination)
P.O Box 5039, S-102 41 Stockholm,
Sweden                 

E-mail: [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/bibsam.htm
Telephone: +46 8 463 44 09, fax: +46 8 463 42 74

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager