LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kurs Patientinformation
From: "Jakobsson, Arne" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 3 Oct 1997 18:19:15 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (99 lines)


Inbjudan till kurs om patientinformation

Tid:  Torsdagen den 13 november

Plats: Spri, Stora hörsalen plan 12, Hornsgatan 20, Stockholm

Avgift: 1 350 kronor. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt
lunch

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till personal vid
patientinformationscentraler och vårdbibliotek.

Kursens mål: Deltagarna skall efter kursen ha fått
*    en bas för uppläggning av måldokument, förvärvspolicy, policy i
etiska frågor
*    en bas för kvalitetstänkande och utvärdering av verksamheten
*    internationella utblickar

Kursen ges på engelska

Medverkande: 
*    Bob Gann
*    Fiona Stobie, Health Information Service Manager. Fiona manages
Help for Health's freephone helpline and consumer health information
resource center. She has been particularly active in developing
guidelines and protocols for consumer health information services.

Program
9.30      Registration
10.00      Introduction
                        Why provide consumer health information?
*    legal & ethical reasons 
*    public demand
*    effectiveness, better treatment outcomes 
10.30      International developments in consumer health
information	
11.00      Coffee & informal discussion
11.30      Running a consumer health information service
*    Resources & practicalities
*    Standards, guidelines and service review
12.30      Lunch
1.30          Consumer health information & evidence based
health care
                        Ensuring quality of consumer health information
materials
2.30          Coffee & informal discussion
3.00          Consumer health information & the Internet
3.30              Taking it forward - the role of the
different categories of staff
                        working with consumer health information
4.00          End of day

Anmälan till kurs om patientinformation

Kurs om patientinformation
Tid: Torsdagen den 13 november
Plats: Spri, Stora hörsalen, Plan 12, Hornsgatan 20, Stockholm
Avgift: 1 350 kronor. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt
lunch        Jag anmäler mig härmed till kursen om patientinformation
torsdagen den 13
        november

    	
        Jag önskar vegetarisk lunch

Namn
........................................................................
.............

Befattning
........................................................................
........

Adress arbetsplats
.......................................................................

........................................................................
.....................

Fakturaadress (om annan än ovan)
...................................................

........................................................................
.....................

Telefon:
........................................................................
...........

Sista anmälningsdag 31 oktober. Anmälan är bindande, men platsen kan
överlåtas på annan person. OBS Begränsat antal deltagare. OBS

Skicka din anmälan till Spris bibliotek och utredningsbank, Att Pia
Carlson, 
Box 70487, 107 26 Stockholm. Tfn 08-702 47 80 Fax 08-702 46 61.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager