LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

SV: Chefskurs

From:

"Eckerbom, Helena" <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 16 Oct 1997 10:57:23 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


        Kerstin, du är en super- chef så det är inte därför jag mailar.
Har du sett detta? Ska slänga det men skickar det för säkerhets skull
till dig om du missat det i biblist-floden.
        Helena
> ----------
> Från: Agneta Lindh[SMTP:[log in to unmask]]
> Skickat: den 1 oktober 1997 11:51
> Till: [log in to unmask]
> Angående: Chefskurs
>
> BIBSAM startar ny chefsutbildning!
>
> Vad krävs av våra chefer i dag och i morgon? Vilka egenskaper,
> kunskaper,
> insikter och förhållningssätt? Vad kan man lära sig av andra?
> Detta är några av de frågor som vi vill försöka besvara i den nya
> chefskurs
> som BIBSAM startar i december i år.
>
> Vi vänder oss i första hand till verksamma vid forskningsbiblioteken
> men
> välkomnar även intresserade från andra kategorier av bibliotek. Det är
> inget krav men en fördel att ha viss erfarenhet av ledaruppgifter.
>
> Ett av de övergripande målen med kursen är att skapa större entusiasm
> för
> ledarrollen och att utveckla en "ledarreserv" för framtida tjänster
> och
> projekt.
>
> Fakta kring utbildningen
>
> Kursen omfattar fyra samlingar om två dagar vardera och den pågår från
> december 1997 till maj 1998. Utbildningen genomförs i internatform på
> Sjudarhöjdens kursgård i Sigtuna.
>
> Kursledare:
> Agneta Lindh, BIBSAM och Per Olsson, Karolinska institutets bibliotek.
> Vid varje kurstillfälle medverkar dessutom ett flertal inbjudna
> specialister både från bibliotek och andra verksamhetsområden.
>
> Samling 1 * 8 - 9 december 1997
> Tema:
> Omvärlden - Problemanalys och målorientering - Argumentationsförmåga -
> Framtiden
>
> Samling 2 * 2 - 3 februari 1998
> Tema:
> Personlig och psykologisk kompetens - Konflikthantering - Ledarroller
>
> Samling 3 * 30 - 31 mars 1998
> Tema:
> Ekonomi - Juridik - Informationsteknik
>
> Samling 4 * 11 - 12 maj 1998
> Tema:
> Kvalitetsarbete - Utvärdering - Summering
>
> Kostnader
>
> Kursavgift för hela utbildningen 10 000 kronor. BIBSAM fakturerar
> beloppet
> när det är klart vilka som kommer att delta. Till detta kommer
> internatkostnader på cirka 1 800 kronor för varje samling vilka
> betalas
> direkt till kursgården av deltagarna vid varje kurstillfälle.
>
>
> Anmälan vill vi ha senast den 3 november. Den skickas till Agneta
> Lindh,
> BIBSAM som också svarar på frågor.
>
> ******************************
> **********************************************************************
> *
> NOTE: New e-mail address from 15 January, 1997!
> The new address is: [log in to unmask]
>
> Agneta Lindh, Executive officer
> Royal Library, BIBSAM (Office for National Planning and Co-ordination)
> P.O Box 5039, S- 102 41 Stockholm,
> Sweden
>
> E-mail: [log in to unmask]
> URL:http://www.kb.se/bibsam/agneta/agneta.htm
> Telephone: +46 8 463 42 69
> Cellular phone: +46 70 657 15 93
> Fax: +46 8 463 42 74
> **********************************************************************
> *
>


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager