LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

NORFRI

From:

"Poul Erlandsen, Bibliotek" <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 8 Oct 1997 11:06:42 GMT+0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Please note: Text in English will follow after the Danish text

NVBF kan nu meddele at NORFRI : Nordisk Frikreds for Fjernlaan er en
realitet. I loebet af det seneste par uger har i alt 34 nordiske fag-
og forskningsbiblioteker tilsluttet samarbejdet, som betyder at
medlemsbibliotekerne leverer fjernlaan (kopier og boeger) imellem
hinanden uden at opkraeve betaling.
Ved afgivelse af bestilling anfoerer det laantagende bibliotek NORFRI
paa bestillingen og viser hermed, at biblioteket er deltager i
samarbejdet. Hvis laangivende bibliotek ogsaa er et NORFRI bibliotek
vil der saaledes ikke skulle ske fakturering for laanet eller kopien.

Mere information om NORFRI samarbejdet findes paa NVBFs hjemmeside:
http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_dan.html#norfri

hvor man ogsaa finder den opdaterede medlemsliste:
http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_dan.html#liste


Listen omfatter per idag flg. biblioteker:

Danmark
AUB Aalborg Universitetsbibliotek
DPB Danmarks Pædagogiske Bibliotek
HBÅ Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
HoTB Horsens Tekniske Bibliotek
NC Nordsøcentrets Bibliotek
OUB Odense Universitetsbibliotek
SB Statsbiblioteket
SBI Statens Byggeforskningsinstitut, Biblioteket
SUC Sydjysk Universitetscenter, Biblioteket
TELE Tele Danmark, Telebiblioteket


Finland
C Statistikcentralens bibliotek
Jo Joensuu universitetsbibliotek
O Uleåborgs universitetsbibliotek


Island
fis Fiskeribiblioteket
ha Universitetet i Akureyri,
iti Islands teknologiske institut. Teknisk bibliotek
khi Islands Lærerhøjskoles Bibliotek
Lbs Islands Nationalbibliotek - Universitetsbiblioteket
Nst Naturhistorisk Institut, biblioteket
Rl Landbrugets forskningsinstitut, biblioteket

Norge
Bredtvks / Bredk Bredtvet kompetansesenter, biblioteket
FISKDEP Fiskeridepartementet, biblioteket
HSF Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket
IDRETT Norges idrettshøgskole, biblioteket
KRIGSKOL Krigsskolen, biblioteket
NSB Jernbaneverket, biblioteket
RIKSANT Riksantikvarens bibliotek

Sverige
Ajtt Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, biblioteket
Hal Högskolan i Halmstad, biblioteket
Hkal Högskolan i Kalmar, biblioteket
LHm Lärarhögskolan i Malmö, Medioteket
Li Linköping universitetsbibliotek
Lå Luleå universitetsbibliotek
Ö Högskolan i Örebro, biblioteket

Tilmelding til NORFRI kan sendes til:

NVBF / Poul Erlandsen
Danmarks Paedagogiske Bibliotek
PB 840
DK-2400 Koebenhavn NV
Danmark

Fax: +45 39 66 00 82
E-mail: [log in to unmask]

Kommentarer til initiativet modtages ogsaa gerne.

And now in English:

NVBF (Nordic Federation of Research Libraries Associations) is now
able to announce that NORFRI : Nordic Libraries Very Interested in
Sharing is a reality. During the last couple of weeks 34 Nordic
research and academic libraries have joined the cooperation which
allows member libraries to deliver interlibrary loans and photocopies
among each other without charging.
When sending a request the borrowing library indicates NORFRI on the
request showing that the library is a participant. If the lending
library is also a NORFRI library no charges will apply for the ILL
transaction.

You will find more information on the NORFRI cooperation on the NVBF
home page:
http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_eng.html#norfri

where you will also find the updated list of participants:
http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_eng.html#liste

This list today includes to following libraries:

Denmark
AUB Aalborg University Library
DPB National Library of Education
HBÅ The Aarhus School of Business, the library
HoTB Horsens Technical Library
NC North Sea Centre Library
OUB Odense University Library
SB State and University Library
SBI Danish Building Research Institute, the library
SUC University Library of South Jutland
TELE Telecommunications Library

Finland
C Library of Statistics Finland
Jo Joensuu University Library
O Oulu University Library

Iceland
fis The Fisheries Library
ha University of Akureyri, the library
iti Technological Institute of Iceland, the library
khi University College of Education, the library
Lbs National & University Library of Iceland
Nst Icelandic Institute of Natural History, the library
Rl Agricultural Research Institute, the library

Norway
Bredtvks / Bredk The National centre for logopedics, the library
FISKDEP Royal Ministry of Fisheries, the library
HSF Sogn and Fjordane College, the library
IDRETT Norwegian University of Sport and Physical Education, the library
KRIGSKOL Norwegian Military Academy, the library
NSB Norwegian State Railways, the library
RIKSANT Directorate for Cultural Heritage, the library

Sweden
Ajtt Ájtte, Swedish mountain- and Samimuseum, the library
Hal University of Halmstad, the library
Hkal University of Kalmar, the library
LHm Malmö School of Education, the library
Li Linköping University Library
Lå Luleå University Library
Ö University of Örebro, the library

You may join the NORFRI cooperation by contacting:

NVBF / Poul Erlandsen
National Library of Education
PO Box 840
DK-2400 Copenhagen NV
Denmark

Fax: +45 39 00 62
E-mail: [log in to unmask]

Any comments on the initiative are welcomed.
***************************************
* Poul Erlandsen
* Sektionsleder, Fjernlaanet
* Danmarks Paedagogiske Bibliotek
* Head, ILL Dept.
* National Library of Education
* P.O.Box 840
* DK-2400 Copenhagen NV
* Denmark
* Phone +45 39 69 66 33 / 2306
* Fax +45 39 55 10 00
***************************************


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager