LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: varför är det så tyst på BIBLIST?
From: Peter Berry <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 8 Jul 1997 14:36:15 -0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (69 lines)


Sammanfattning av diskussion om BIBLIST

Jag ställde i våras en fråga till BIBLIST (se nedan) och lovade sammanfatta
resultaten. Jag har inte kunnat göra det förrän nu.

"Jag har flera gånger ställt frågor till BIBLIST, framför allt för att få
synpunkter på olika slags service eller "produkter" som nu senast Z39.50.
Jag får nästan aldrig någon reaktion fastän det finns hundratals
prenumeranter på BIBLIST. Kan någon förklara den stora tystnaden i BIBLIST?
Den enda förklaringen jag har är att vi på bibliotek, och liknande, har
nått en gräns - vi orkar helt enkelt inte smälta mer information. Om du
anser att jag har rätt ber jag dig svara genom att inte skicka något
meddelande. Jag återkommer om en vecka och berättar om resultatet. Då
kanske det är dags att lägga ner BIBLIST?"

Per Thernquist sammanfattade redan i mars:

"Tendensen är helt tydlig: alla som yttrat sig anser att Biblist väl
fyller sin funktion och man vill därför ha den kvar. Vi redaktörer
tackar för det beröm vi fått inflikat i kommentarerna. Biblist fortsätter
alltså som förut! Jag vill avsluta detta inlägg med att tacka Peter för
*den tändande
gnistan*. Hans inlägg har ju på ett utmärkt sätt konsoliderat Biblists
existens - vilket jag tror var precis hans mening."

Jag skulle vilja nämna några av de synpunkter som ventilerades i de 33
elektroniska breven som jag mottog med anledning av mitt inlägg.

Några brevskrivare menade att man i allmänhet får bra svar på frågor som
ställs till listan och att anledningen  att man inte får svar kan vara att
få har den sökta kunskapen eller är intresserade av frågeställningen.

En diskussion handlade om redigeringen i BIBLIST. Flera brevskrivare menade
att många meddelanden i onödan når listan eftersom brevskrivaren
missförstår BIBLISTs "reply"-funktion.

Några brev handlade om styrningen av BIBLIST.  En brevskrivare nämnde att
"det viktiga med alla slags forum är att de är fria... om någon gratulerar
någon eller lyckönskar någon så är det inte världens undergång."  Några
brevskrivare underströk att det är viktigt att BIBLIST är en "bred" lista
som inte uteslutande vänder sig till experter.

Många brevskrivare nämnde att BIBLIST är en bra källa för information och
idéer, bl a för små bibliotek,  men att listan inte fungerar så bra för
debatt. Några önskade mer debatt.  Andra föredrog en lista som fyller sitt
syfte när man har en fråga eller ett tips att förmedla.  En brevskrivare
påpekade att diskussioner föranledda av meddelanden i BIBLIST kanske i
första hand sker utanför listan.

Många brevskrivare föreslog anledningar till att BIBLIST inte är så aktivt
som det skulle kunna vara, t ex brist på tid,  svensk blyghet,  att det
tillkommer någon annan att svara t ex chefen eller systemexperten eller att
det inte är meriterande att delta i diskussioner på listan.

Några brevskrivare tog fasta på vikten av att frågor formuleras väl så att
nödvändig bakgrund ges och att element som kan upplevas som provokativa
(även om detta inte är avsikten) undviks. Det är viktigt att ämnesfältet i
det elektroniska brevet utnyttjas bättre.

Ett stort tack till alla som deltagit i diskussionen och tack för all
uppmuntran från mina kollegor i Lund och i landet.


Peter Berry - Informationsavdelningen UB1 - Reference department
+46-(0)46-222 31 74 - Fax +46-(0)46-222 40 05

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager