LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Rättelse: Ledig tjänst UB2 Lund
From: Ingegerd Rabow <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 7 Jul 1997 12:04:42 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (52 lines)


I nyligen utsänd version hade tyvärr en mening i första stycket efter
rubriken fallit bort. Följande är den korrekta versionen:
===========================================================================
Lunds Universitetsbibliotek - UB2
Huvudbibliotek för teknik, naturvetenskap och medicin.


UB2 ledigförklarar härmed följande tillsvidaretjänst Bibliotekarie 100%
med placering vid Avdelningen för Informationsservice under förutsättníng
av att nuvarande innehavare övergår till annan anställning

Lön:
Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Upplysningar:
Avd.chef Ingegerd Rabow, tel 046-222 92 29 samt fackliga företrädare Lotta
Åstrand, SACO/BF, 046/222 38 37 och Gunnel Petersson, TCO-OF/S, 046/222 92
15
Se också UB:s hemsidor på adress: http://www.ub2.lu.se

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Undervisning av studenter och forskare i informationssökning och
informationshantering, databassökningsuppdrag, arbete med referenstjänster,
såväl elektroniska som manuella, arbete med utveckling av
undervisningsmaterial och referenstjänster på Internet inklusive
Lunds universitets dissertationsdatabas.

Kvalifikationer:
Bibliotekarieexamen. God kompetens i databassökning och i HTML Goda
kunskaper inom IT samt vana vid olika datormiljöer. God pedagogisk
förmåga. Goda språkkunskaper. Förmåga till både samarbete och eget ansvar
 och förmåga att upprätthålla en hög servicenivå. Vilja att ta egna
initiativ och att ta itu med nya och oväntade arbetsuppgifter. Är din
akademiska bakgrund inom naturvetenskap eller teknik ses det som ett plus
liksom praktisk erfarenhet som dokumentalist.

Ansökan med angivande av referensnummer 9160-97, åtföljd av meritförteckning,
betygsavskrifter och de handlingar i övrigt som sökanden önskar åberopa,
ställs till:
Lunds Universitet
Registrator
Box 117
221 00 LUND
och skall vara inkommen senast 1997-09-01.

Samtliga handlingar skall vara bestyrkta.

==============================================================================
Ingegerd Rabow, Head of Reference Dept, Lund University Library
UB2 - Main Library for Science, Technology and Medicine .
P.O. Box 3, S-221 00 Lund, Sweden.
Fax +46 46 222 04 93, Voice +46 46 222 92 29, email:[log in to unmask],se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager