LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotekarie till Arkitekturmuseum
From: Lena Jacobson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 16 Apr 1997 10:08:20 +-200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (13 lines)


Professionell etablering och utveckling av Arkitekturmuseets bibliotek.

Arkitekturmuseum söker för en period av 3 år en erfaren, IT-kunnig, utvecklingsintresserad och samarbetsvillig bibliotekarie med intresse för byggnadskonst och folkbildning. Upplysningar genom Ulla Eliasson, chef för samlingarna. Tel 463 05 00.
Ansökan ställs senast den 30 april 1997 till Arkitekturmuseum, Skeppsholmen, 114 49 STOCKHOLM, att. Ulla Eliasson.

Arkitekturmuseet har av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tilldelats medel för tidsbegränsad professionell etablering av biblioteksverksamheten på museet.
Arkitekturmuseet är landets ledande centrala museum för dokumentation, debatt och folkbildning rörande byggnadskonst och samhällsplanering. Museets samlingar består av skisser, ritningar, modeller och annat material som speglar vägen till det färdiga byggnadsverket. Samlingarna är omfattande och innehåller ca 1 miljon ritningar och 500.000 foton. Tillsammans utgör de en unik dokumentation av den skapande och formande arkitektoniska processen.
En väsentlig del av Arkitekturmuseets samlingar är böcker och tidskrifter, vilka donerats till museet och tidigare innhafts av svenska arkitekter och arkitekturhistoriker samt varit viktiga referenspunkter och inspirationskällor i deras verksamhet. Här finns åtskilliga böcker som är unika så till vida att de är försedda med den ursprunglige innehavarens kommentarer och marginalanteckningar. Boksamlingen utgör redan i dag en unik källa för forskning inom byggnadskonstens område men har också ambitionen att utvecklas till ett kvalificerat specialbibliotek för allmänheten som en del av museets folkbildande funktion.
Totalt innehåller biblioteket cirka 250 löpmeter böcker och lika mycket tidskrifter. Delar av samlingarna är idag nerpackade i lådor. Fram till nu har medel saknats till en utbildad bibliotekarie för professionell skötsel och administration av låneverksamheten.
Till hösten står museets nya lokaler färdiga på Skeppsholmen, inom samma projekt som bygget för Moderna Museet. I den nya vackra byggnaden finns förutsättningar för ett starkt, välfungerande, lättillgängligt och publikt lånebibliotek öppet för alla.
Avsikten är att inför öppnandet i det nya museet etablera en fungerande grundstruktur för indexerings-, låntagar- och inköpsfunktioner samt katalogisera så mycket av befintliga samlingar att det nya biblioteket kan uppfattas som innehållsrikt och spännande. Uppgiften omfattar även utarbetande av kravspecifikation för länkning till museets relationsdatabas ARKDOK.
Etableringsperioden skall starta snarast och beräknas avslutad under år 2000.
Personalfrågan kommer därefter att vara löst genom att en på Arkitekturmuseet redan anställd person då hunnit fullborda sin bibliotekarieutbildning och inskolats i arbetsuppgifterna.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager