LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Fjärrlånebeställningar från mindr e bibli
From: Christer Larsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 14 Apr 1997 17:53:50 +-200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (52 lines)


Till Sue och andra BIBLISTare 

Tack Sue för Dina synpunkter! 

Det är viktigt att LIBRIS beställningsrutin via Websök blir enkel och smidig att använda. Vi planerar att ägna särskild tid åt att testa olika beställningsformulär för att få fram det som fungerar bäst. Vi kommer också att ta tillvara de synpunkter som referensgruppen för LIBRIS fjärrlån lämnar.

En inloggningsprocedur blir nödvändig i den nya beställningsrutinen. Användaridentiteten talar om vem Du är och korrekta namn- och adressuppgifter redovisas på beställningen. Vi tänker oss en inloggning i ett tidigt skede av arbetsprocessen. Då blir alla redan från början införstådda med de behörighetskrav som gäller.

Britt Sagnert
LIBRIS-avdelningen
Kungl biblioteket

----------
Från:     Sue Dodd[SMTP:[log in to unmask]]
Skickat:     den 10 april 1997 17:30
Till:  [log in to unmask]
Angående:   Fjärrlånebeställningar från mindre bibli

Öppet brev till Britt Sagnert och övriga Biblistare.

Jag representerar ett litet bibliotek med ett litet behov av fjärrlån och  
som ensam bibliotekarie har jag en mycket pressad arbetssituation. Men,  
just därför, skulle jag välkomna möjligheten att beställa direkt på  
nätet. Jag antar att det är fler än jag som sitter i samma sits och jag  
skulle gärna att ni, på LIBRIS-avdelningen, tänker på oss när ni utformar  
servicen.

Det som känns viktigt för mig är att det är lätt och snabbt. Men dessa  
kriteria betyder annat för den grupp som jag representerar än för någon  
som sitter på en fjärrlåneexpedition. Ensamma bibliotekarier måste kunna  
behärska en hel mängd program, databaser och datahjälpmedel, men ofta  
bara någon gång i månaden, vilket innebär att man hinner glömma hur man  
gör. Det är alltså angeläget att varje arbetsmoment upplevs som  
intuitivt. Eftersom det ofta är så bökigt och tidsödande med  
inloggningsprocedurer borde det utformas ett system som kastar ut  
beställningar från okänt håll - dvs efter första beställning skulle det  
vara inloggningsbefriad. Man behöver kanske också tänka på ett annat  
debiteringssystem för småanvändare, men det kan ni säkert bättre än jag.

Tack för det fina och efterlängtade LIBRIS på Internet. Som många andra  
före mig, vill jag gratulera er på LIBRIS-avdelningen och Anders  
Sundström m.m.

---------------------------------------------------------
Sue Dodd
International IDEA
Stromsborg
103 34 Stockholm
SWEDEN
tel: +46-8-698 37 00
fax: +46-8-20 24 22
Internet Home Page: http://www.int-idea.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager