LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nya tjänster på Spris bibliotek och utre
From: Jakobsson Arne <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 22 Apr 1997 15:24:00 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (44 lines)


Spris bibliotek och utredningsbank är ansvarsbibliotek samt Sveriges största 
samlade informationsresurs inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi producerar 
idag databaserna Heclinet, Patrix, Spriline, Spriline Projekt och LOKAT och 
har en mycket omfattande utlåningsverksamhet. Vi utnyttjar modern IT-teknik 
och driver ett stort antal utvecklingsprojekt varav 3 EU-projekt. Våra 
databaser finns tillgängliga på cd-rom och via sökformulär och menysystem på 
Spris WWW-server (http://www.spri.se). Med anledning av kraftigt ökad 
efterfrågan på våra tjänster behöver vi nu förstärka med:

1 IT-bibliotekarie, heltid *
1 bibliotekarie, heltid
1 bibliotekarie, projektanställd t.o.m. 1997-12-31

Arbetet omfattar
för IT-bibliotekarien:
· att ansvara för bibliotekets webbsidor
· att ge support till Spriline-systemets kunder samt internt ADB-stöd till 
bibliotekets personal
· visst förvärv/indexering/katalogisering

för de övriga tjänsterna:
· förvärv, indexering och katalogisering av grått material till Spris 
utredningsbank
· urval, indexering och katalogisering av tidskriftsartiklar till Spris 
patientinformationsdatabas Patrix och till Spriline

för samtliga tjänster:
· tjänstgöring i låneexpeditionen

Kvalifikationer
Bibliotekshögskola med FoF- eller IoD-inriktning, mycket goda kunskaper i 
katalogisering enligt KRS, samt för IT-bibliotekarien goda kunskaper inom 
IT-området.

Vill Du veta mer?
· Upplysningar om tjänsterna lämnas av bibliotekschef Arne Jakobsson eller 
Spris administrativa chef Birgitta Ljung,  samt av de fackliga företrädarna 
Ulla-Liza Blom, SACO och Bo Söderholm, SKTF.

· Ansökan med sedvanliga handlingar önskas senast 1997-06-06.

Spri, Box 70487, 107 26 Stockholm. Telefon 08-702 46 00.

*under förutsättning att nuvarande innehavare erhåller annan tjänst

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager