LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: NORDINFO-enkät on elektronisk publicering
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Apr 1997 15:16:46 +0300
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines)


Hej alla som håller på med/tänker börja med elektronisk publicering

På uppdrag av NORDINFO, det nordiska samarbetsorganets för vetenskaplig
information, håller VTT Informationstjänst på med att kartlägga de problem
som finns inom området elektronisk publicering i nordiska vetenskapliga
bibliotek. Vad pågår? Vem följer med dessa frågor? Av särskilt intresse är
organisatoriska och administrativa problem.

Med elektronisk publicering avser vi vilket dokument som helst som skapas,
lagras, presenteras och distribueras i elektronisk form. Det kan vara en
parallell form av en tryckt publikation eller en helt ny publikation utan
tryckt motsvarighet. Distributionsmedlet för elektroniska publikationer äär
t.ex. magnetskivor, optiska skivor och datanät.

VTT Informationstjänst verkar sedan 1995 som ett av NORDINFO stött nordiskt
kompetenscentrum för elektronisk publicering (NordEP). Vi har sammanställt
en enkät som skickats till (alla?) nordiska vetenskapliga bibliotek.  Vi
försöker nu nå dem vi möjligen missat. En elektronisk form av enkäten finns
på NordEPs WWW-sidor http://www.vtt.fi/inf/nordep/. Frågorna är på
engelska, men besvara dem gärna på respektive språk. Frågor besvaras av
undertecknad.

P.S. Vi skall göra en sammanställning till NORDINFOs möte i mitten av maj
och behöver därför svaren så fort som möjligt. Tack på förhand.
  *******************************
  Elisabet Mickos
  VTT Information Service
  P.O.Box 2000, FIN-02044 VTT, Finland
  MIDAS-NET Finland
  Tel. +358 9 456 4409, fax. +358 9 456 4374
  Internet:[log in to unmask], http://www.vtt.fi/inf/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager