LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Nya tjänster på Sprisbibliotek och u tre
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 23 Apr 1997 08:07:53 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (53 lines)


För att ytterligare tynga det dåliga samvetet/NOAK

>----------
>Från:    Jakobsson Arne[SMTP:[log in to unmask]]
>Skickat:    den 22 april 1997 15:24
>Till: [log in to unmask]
>Angående:  Nya tjänster på Sprisbibliotek och utre
>
>Spris bibliotek och utredningsbank är ansvarsbibliotek samt Sveriges största 
>samlade informationsresurs inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi producerar 
>idag databaserna Heclinet, Patrix, Spriline, Spriline Projekt och LOKAT och 
>har en mycket omfattande utlåningsverksamhet. Vi utnyttjar modern IT-teknik 
>och driver ett stort antal utvecklingsprojekt varav 3 EU-projekt. Våra 
>databaser finns tillgängliga på cd-rom och via sökformulär och menysystem på 
>Spris WWW-server (http://www.spri.se). Med anledning av kraftigt ökad 
>efterfrågan på våra tjänster behöver vi nu förstärka med:
>
>1 IT-bibliotekarie, heltid *
>1 bibliotekarie, heltid
>1 bibliotekarie, projektanställd t.o.m. 1997-12-31
>
>Arbetet omfattar
>för IT-bibliotekarien:
>* att ansvara för bibliotekets webbsidor
>* att ge support till Spriline-systemets kunder samt internt ADB-stöd till 
>bibliotekets personal
>* visst förvärv/indexering/katalogisering
>
>för de övriga tjänsterna:
>* förvärv, indexering och katalogisering av grått material till Spris 
>utredningsbank
>* urval, indexering och katalogisering av tidskriftsartiklar till Spris 
>patientinformationsdatabas Patrix och till Spriline
>
>för samtliga tjänster:
>* tjänstgöring i låneexpeditionen
>
>Kvalifikationer
>Bibliotekshögskola med FoF- eller IoD-inriktning, mycket goda kunskaper i 
>katalogisering enligt KRS, samt för IT-bibliotekarien goda kunskaper inom 
>IT-området.
>
>Vill Du veta mer?
>* Upplysningar om tjänsterna lämnas av bibliotekschef Arne Jakobsson eller 
>Spris administrativa chef Birgitta Ljung, samt av de fackliga företrädarna 
>Ulla-Liza Blom, SACO och Bo Söderholm, SKTF.
>
>* Ansökan med sedvanliga handlingar önskas senast 1997-06-06.
>
>Spri, Box 70487, 107 26 Stockholm. Telefon 08-702 46 00.
>
>*under förutsättning att nuvarande innehavare erhåller annan tjänst
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager