LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Har ni slutat särkatalogisera ?
From: Klemens Karlsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 24 Apr 1997 10:01:58 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (66 lines)


Hej Sten och övriga intresserade.
Tack för ditt svar.

At 09:09 97.04.21 +0200, you wrote:

>Vad menar du, Klemens, med särkatalogisering?
>
>Vi är nog på väg mot att slopa den sortens särkatalogiseringar som innebär
>att vi via särskild katalogpost anger att del x:y av en tidskrift är en
>festskrift till NN och att del x:z återger konferens B eller har tematitel
>C. Däremot tror jag nog att vi måste hålla fast vid att kunna
>särkatalogisera de monografiska delar som tillsammans utgör en riktig serie,
>även om serietitelns bärande ord skulle råka vara det förhatliga ordet
>"Rapport" e.dyl. Våra erfarenheter av hur dessa söks och hur de bevakas av
>sådana IoD-baser som främst baseras på tidskriftspublicering leder oss till
>detta.
>
>Är verkligen detta den första reaktionen hittills?
>
>Sten Hedberg

Det jag menar är de monografiserier (f-serier), främst utländska byten och
gåvor, som vi har uppställda periodiskt. Samma kategori som du tycks anse
att ni måste fortsätta att särkatalogisera. Inom denna grupp finns det ju
stora kvalitativa skillnader och vissa serier kan anses av mindre vikt.
Temanummer av tidskrifter och liknande är vi redan sparsamma med att
särkatalogisera.

Du pekar på ett viktigt problem när du nämner sökbarheten. När man söker en
monografisk del i en serie har man ju ibland inte tillgång till någon
serietitel. Våra egna forskare och studenter och bibliotekets personal har
bibliografiska databaser lätt tillgängliga över nätverk och kan belägga
publikationen i fråga. Detta hjälper dock inte övriga bibliotek och låntagare.

Däremot gäller inte det du antydde om bevakning för de serier jag har i
åtanke. Bland vårt material har vi många monografiserier som numera täcks av
AGRIS, CAB, AGRICOLA och andra databaser. Ett exempel är "FAO plant
production and protection paper" (0259-2517) där vi som ensamt bibliotek i
Sverige har hela serien och där vi har katalogiserat samtliga 133 delar
sedan starten. Detta är inte många om året men ett stort antal sådana serier
blir en ansenlig mängd att katalogisera.

För att ställa frågan på sin spets. Om vi själva inte längre anser oss
behöva särkatalogisera vissa monografiserier, utan kan nöja oss med en
huvudpost i LIBRIS och i vårt lokala system, skall vi ändå av nationellt
intresse upprätthålla denna service? Många andra arbetsuppgifter vill också
göra sig gällande.

Detta gäller naturligtvis inte bara vårt bibliotek, utan förr eller senare
samtliga forsknings- och universitetsbibliotek. Det vore också intressant om
fler än UUB och KTHB ville höra av sig med synpunkter i denna fråga.

Hälsningar Klemens==============================================
Klemens Karlsson
Librarian, Pro tem Head of the Cataloguing Department
Swedish University of Agricultural Sciences Libraries/Ultuna Library
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
Box 7071, S-750 07 Uppsala, Sweden
Thelephone +46 18 67 10 91
Telefax        +46 18 67 28 53
Email           [log in to unmask]
==============================

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager