LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Har ni slutat särkatalogisera ?
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 21 Apr 1997 09:09:20 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (63 lines)


>HAR NI SLUTAT SÄRKATALOGISERA?
>
>I dessa tider av krympande anslag skulle jag gärna vilja framföra en fråga
>som kanske främst rör tekniska och naturvetenskapliga forskningsbibliotek,
>men även från andra bibliotek välkomnas naturligtvis synpunkter.
>
>Då det nu finns en mängd bibliografiska databaser lättillgängliga kan man
>ifrågasätta om vi skall fortsätta fylla våra lokala beståndskataloger med
>uppgifter som låntagarna enkelt kan få från dessa databaser.
>
>Vi här på SLUB har ett tiotal bibliografiska ämnesdatabaser tillgängliga i
>nätverk för våra forskare och studenter. Dessa databaser bevakar många av de
>serier som vi sedan lång tid tillbaka har särkatalogiserat. Mycket tid
>skulle kunna vinnas genom att upphöra att särkatalogisera samtliga eller
>vissa av dessa serier. Nackdelarna är bl a att den lokala katalogen blir
>mindre användbar och att LIBRIS utarmas.
>
>Jag undrar nu om liknande tankar har tagits upp på andra bibliotek och om
>något bibliotek har minskat/upphört med sina särkatalogiseringar de senaste
>åren.
>
>Vidare undrar jag om någon har erfarenhet av att låta lägga in
>beståndsuppgifter i de bibliografiska ämnesdatabaserna, vilket idag är
>möjligt (t ex SilverPlatter).
>
>Svara gärna på BIBLIST
>
>Det går dock även bra att svara direkt till mig om ni inte vill ge
>offentlighetens ljus åt era synpunkter.
>
>Hälsningar Klemens
>
En undran från UUB, främst Svenska avdelningen (som replierar på
Nationalbibliografins primärinmatning):

Vad menar du, Klemens, med särkatalogisering?

Vi är nog på väg mot att slopa den sortens särkatalogiseringar som innebär
att vi via särskild katalogpost anger att del x:y av en tidskrift är en
festskrift till NN och att del x:z återger konferens B eller har tematitel
C. Däremot tror jag nog att vi måste hålla fast vid att kunna
särkatalogisera de monografiska delar som tillsammans utgör en riktig serie,
även om serietitelns bärande ord skulle råka vara det förhatliga ordet
"Rapport" e.dyl. Våra erfarenheter av hur dessa söks och hur de bevakas av
sådana IoD-baser som främst baseras på tidskriftspublicering leder oss till
detta.

Är verkligen detta den första reaktionen hittills?

Sten Hedberg
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sten Hedberg

Swedish Department - Svenska avdelningen

Uppsala University Library - Uppsala Universitetsbibliotek

Box 510
S-751 20 Uppsala - Sweden
E-mail: [log in to unmask]
Voice: +46-(0)18 18 39 70
Fax :    +46-(0)18 18 39 75
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager