LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Har ni slutat särkatalogisera ?
From: Klemens Karlsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 9 Apr 1997 15:06:01 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (42 lines)


HAR NI SLUTAT SÄRKATALOGISERA?

I dessa tider av krympande anslag skulle jag gärna vilja framföra en fråga
som kanske främst rör tekniska och naturvetenskapliga forskningsbibliotek,
men även från andra bibliotek välkomnas naturligtvis synpunkter.

Då det nu finns en mängd bibliografiska databaser lättillgängliga kan man
ifrågasätta om vi skall fortsätta fylla våra lokala beståndskataloger med
uppgifter som låntagarna enkelt kan få från dessa databaser.

Vi här på SLUB har ett tiotal bibliografiska ämnesdatabaser tillgängliga i
nätverk för våra forskare och studenter. Dessa databaser bevakar många av de
serier som vi sedan lång tid tillbaka har särkatalogiserat. Mycket tid
skulle kunna vinnas genom att upphöra att särkatalogisera samtliga eller
vissa av dessa serier. Nackdelarna är bl a att den lokala katalogen blir
mindre användbar och att LIBRIS utarmas.

Jag undrar nu om liknande tankar har tagits upp på andra bibliotek och om
något bibliotek har minskat/upphört med sina särkatalogiseringar de senaste
åren.

Vidare undrar jag om någon har erfarenhet av att låta lägga in
beståndsuppgifter i de bibliografiska ämnesdatabaserna, vilket idag är
möjligt (t ex SilverPlatter).

Svara gärna på BIBLIST

Det går dock även bra att svara direkt till mig om ni inte vill ge
offentlighetens ljus åt era synpunkter.

Hälsningar Klemens

==============================================
Klemens Karlsson
Librarian, Pro tem Head of the Cataloguing Department
Swedish University of Agricultural Sciences Libraries/Ultuna Library
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
Box 7071, S-750 07 Uppsala, Sweden
Thelephone +46 18 67 10 91
Telefax        +46 18 67 28 53
Email           [log in to unmask]
==============================

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager