LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ledig 1:e bibltj.
From: Monika Rudbeck <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 8 Apr 1997 11:15:01 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (54 lines)


                        LEDIGKUNGÖRELSE

GÖTEBORGS UNIVERSITET        1997-04-09

ledigförklarar en tillsvidareanställning som

1:e bibliotekarie

vid Göteborgs universitetsbibliotek med placering tills vidare som chef för
Avdelningen för samhällsvetenskap vid Centralbiblioteket , ref.nr. E 352
1124/97.


Göteborgs universitetsbibliotek är ett av landets främsta
forskningsbibliotek, nyligen utnämnt till ansvarsbibliotek för
samhällsvetenskap. Centralbiblioteket ansvarar för humaniora och
samhällsvetenskap.

Arbetsuppgifter:
* att utveckla servicen till den samhällsvetenskapliga fakultetens forskare
och studenter,
* att ingå i den lokala ledningsgruppen och delta i att utforma
bibliotekets samlade service,
* att under enhetschefen ansvara för avdelningens verksamhet och personal
(f.n. 17 personer), att vidareutveckla arbetsrutiner och metoder.

Önskvärd bakgrund: Akademisk utbildning, helst i samhällsvetenskap.
Bibliotekarieutbildning, erfarenhet från forskningsbibliotek, goda
kunskaper om IT och IT-utveckling, erfarenhet av arbetsledning och goda
ledaregenskaper, som förmåga att samarbeta, kommunicera och entusiasmera.

Befordringsgrunder för anställning som bibliotekarie/1:e bibliotekarie:
biblioteksutbildning erhållen vid högskola eller inom bibliotekstjänst,
visad duglighet i biblioteksarbete samt de förutsättningar för sådan
anställning, som i övrigt har visats i vetenskapligt, bibliografiskt,
administrativt eller annat avseende.

Individuell lönesättning. Tillträde snarast.

Närmare upplysningar lämnas av Margareta Benner, tel 031-773 1704 och
Britt Marie Setterberg, 031-773 1762. Fackliga företrädare är för SACO
Sören Sagne, tel 031-773 1989, för TCO Astrid Igerud, 031-773 1169 och för
SEKO Lennart Olsson, 031-773 1173.

Ansökan, med angivande av referensnummer, skickas till Registrator,
Göteborgs universitet, Vasaparken, 411 24 Göteborg och skall vara inkommen
senast 5 maj 1997.

****************************************************************************
Monika Rudbeck             Tel: 031 - 773 45 82
Göteborgs universitetsbibliotek     Fax: 031 - 773 16 37 97
Centralbiblioteket           Email: [log in to unmask]

****************************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager