LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: skilja på utveckling och drift?
From: Johan Mannerheim <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 21 Apr 1997 18:14:54 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (39 lines)


Peter Berry skrev:
>Jag skulle gärna vilja ha synpunkter på följande: är det bra att
>utvecklingsarbete på biblioteken skiljs från driften, t ex att elektronisk
>presentation av biblioteket planeras av i första hand annnan personal än av
>dem som har låntagarkontakt i sitt arbete vid låne- eller informationsdisk?

För oss som arbetar på större bibliotek kan svaret varken vara ja eller nej.
Utvecklingsarbete måste ske både långt ut i organisationen och centralt och
stödja varandra. 

Ta t.ex. KB:s webbsidor (www.kb.se). När vi skulle göra dem bad vi alla
enhetschefer utse en webbansvarig på sin enhet. Det blev totalt ett
femtontal personer, som fick utbildning i WWW och HTML. De skriver de flesta
av KB:s sidor och är ansvariga för underhållet av de egna sidorna.
Enhetscheferna är ytterst ansvariga för innehållet.

KB Utveckling (nu omdöpt till DoIT) gör och underhåller de centrala sidorna,
ansvarar för en någotsånär enhetlig form och håller i regelbundna möten med
webbansvariga och vidareutbildning. 

Härigenom kunde vi kort efter att vi debuterade på Internet för drygt ett år
sedan uppvisa över 700 sidor med ett ganska rikt innehåll. Det hade varit
helt omöjligt om vi haft en liten central redaktion för webbsidorna. Arbetet
med webben hade inte kunnat integreras med övrigt arbete som nu skett på
många håll i vår organisation. 

Webbansvarig utgör tillsammans med PC-ansvarig och enhetschefen, och ibland
ytterligare någon person, en grupp som har kompetens att bedriva
datorbaserat utvecklingsarbete på enheten. Denna resurs är lika viktig för
KB:s utveckling som det centrala utvecklingsarbetet.

Johan Mannerheim, Data- och IT-enheten (DoIT)

.............................................
Johan Mannerheim                     
Kungl. biblioteket         tfn: 08/463 4439 (direkt), 463 4004 (fax)
Box 5039
S-102 41 Stockholm         e-post: [log in to unmask]
Sverige/Sweden           WWW: http://www.kb.se/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager