LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Har ni slutat särkatalogisera ?

From:

Thomas Erlandsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 21 Apr 1997 09:55:20 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


At 09:09 1997-04-21 +0200, you wrote:
>>HAR NI SLUTAT SÄRKATALOGISERA?
>>
>>I dessa tider av krympande anslag skulle jag gärna vilja framföra en fråga
>>som kanske främst rör tekniska och naturvetenskapliga forskningsbibliotek,
>>men även från andra bibliotek välkomnas naturligtvis synpunkter.
>>
>>Då det nu finns en mängd bibliografiska databaser lättillgängliga kan man
>>ifrågasätta om vi skall fortsätta fylla våra lokala beståndskataloger med
>>uppgifter som låntagarna enkelt kan få från dessa databaser.
>>
>>Vi här på SLUB har ett tiotal bibliografiska ämnesdatabaser tillgängliga i
>>nätverk för våra forskare och studenter. Dessa databaser bevakar många av de
>>serier som vi sedan lång tid tillbaka har särkatalogiserat. Mycket tid
>>skulle kunna vinnas genom att upphöra att särkatalogisera samtliga eller
>>vissa av dessa serier. Nackdelarna är bl a att den lokala katalogen blir
>>mindre användbar och att LIBRIS utarmas.
>>
>>Jag undrar nu om liknande tankar har tagits upp på andra bibliotek och om
>>något bibliotek har minskat/upphört med sina särkatalogiseringar de senaste
>>åren.
>>
>>Vidare undrar jag om någon har erfarenhet av att låta lägga in
>>beståndsuppgifter i de bibliografiska ämnesdatabaserna, vilket idag är
>>möjligt (t ex SilverPlatter).
>>
>>Svara gärna på BIBLIST
>>
>>Det går dock även bra att svara direkt till mig om ni inte vill ge
>>offentlighetens ljus åt era synpunkter.
>>
>>Hälsningar Klemens
>>
>En undran från UUB, främst Svenska avdelningen (som replierar på
>Nationalbibliografins primärinmatning):
>
>Vad menar du, Klemens, med särkatalogisering?
>
>Vi är nog på väg mot att slopa den sortens särkatalogiseringar som innebär
>att vi via särskild katalogpost anger att del x:y av en tidskrift är en
>festskrift till NN och att del x:z återger konferens B eller har tematitel
>C. Däremot tror jag nog att vi måste hålla fast vid att kunna
>särkatalogisera de monografiska delar som tillsammans utgör en riktig serie,
>även om serietitelns bärande ord skulle råka vara det förhatliga ordet
>"Rapport" e.dyl. Våra erfarenheter av hur dessa söks och hur de bevakas av
>sådana IoD-baser som främst baseras på tidskriftspublicering leder oss till
>detta.
>
>Är verkligen detta den första reaktionen hittills?
>
>Sten Hedberg
>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
>Sten Hedberg
>
>Swedish Department - Svenska avdelningen
>
>Uppsala University Library - Uppsala Universitetsbibliotek
>
>Box 510
>S-751 20 Uppsala - Sweden
>E-mail: [log in to unmask]
>Voice: +46-(0)18 18 39 70
>Fax : +46-(0)18 18 39 75
>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
>
>"Nackdelarna är bl.a. att den lokala databasen blir mindre användbar och
att Libris
utarmas."
Jag anser att ovanstående riktiga påstående motiverar en fortsatt
särkatalogisering!

Thomas Eralndsson/KTHB


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager