LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: RÄTTELSE SUBSKRIPTIONSADRESS TILL LIMES E-P OSTKONFERENS
From: Niclas Wallin <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 22 Nov 1996 01:14:22 +-100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (150 lines)


Rätt subskriptionsadress till LIMES är: [log in to unmask]
skriv följande i meddelandefältet: subscribe limes


Bästa Biblistare!

Skriptoriet Konsulttjänster som har internationell boksökning som kärnverksamhet startar i dagarna en ny e-post konferens ungefär som Biblist, men med annat syfte. Eftersom listan bör vara av stort intresse för många bibliotekarier så annonserar jag här bl.a.

Listan som heter "Limes" syftar bl.a. till att göra det lättare på sikt för biblioteken att söka böcker inom Skandinavien. Med 1 e-post meddelande så kommer man att nå ut till alla anslutna antikvariat!

Antikvariaten kommer å sin sida kunna sprida sina kataloger elektroniskt. Billigt, snabbt, bättre uppdaterade listor!

Utländska antikvariat kommer att utan avgift kunna skicka meddelande om böcker intressanta för svenska bibliotek och samlare så smidigt att besväret ock kostnaden blir obefintlig. Ett e-postmeddelande för att nå hela den Skandinaviska marknaden.

Listan kommer även att kunna användas för att varna för stöldgods snabbt och effektivt. Det stulna föremålets signalement kan snabbt skickas med ett meddelande. Listan är öppen för diskussioner, information etc. med anknytning till bokbranschen.

Listan fungerar tekniskt redan nu och den som vill subskribera redan nu gör det enkelt så här, skicka e-post till: [log in to unmask]
I meddelandefältet skriv: subscribe limes
Meddelanden skickas sedan till: [log in to unmask]

Nedan följer den information varje användare får när den subskriberar. Kom gärna med synpunkter på denna. Den kan utvecklas efter behov.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÄLKOMMEN till "LIMES" - e-postkonferensen för den skandinaviska bokantikvariska marknaden!
(To our foreign subscribers: this message is repeated in English below!)

KONFERENSENS NAMN: "LIMES" av latinets "limes" - gränslinje, rågång (mellan ägor); väg, stig etc.

ADRESS: Meddelanden till konferensen skickas till: [log in to unmask]

SUBSKRIPTIONSADRESS: [log in to unmask]

Subskription går till så här: skicka ett e-mail till subskriptionsadressen. Lämna subject/ämnesfältet tomt. I meddelandefältet, skriv så här: subscribe limes

ÄGARE och ADMINISTRATOR: Skriptoriet Konsulttjänster som innehas av Niclas Samuel Wallin (680406-0595). Hälsingeg. 15 BV, S-113 23 Stockholm, Sweden. E-post: [log in to unmask]

E-POSTKONFERENSENS SYFTE:

Syftet är att bilda ett effektivt nätverk för köp och försäljning av böcker inom den antikvariska bokbranschen. Denna konferens följer utländskt exempel i stor utsträckning. Det är ett beprövat hjälpmedel i den amerikanska antikvariska bokbranschen. 

RUBRIKER:

Användarna uppmanas att skicka "FS:" listor ("For Sale"), "WTB:" listor ("Want To Buy"). Allmänna frågor ställs under rubriken "FR:" och man öppnar en diskussion under rubriken: "DISKUSSION:" 

MERA OM RUBRIKER:

Dessa rubriker MÅSTE användas! De hjälper e-postanvändare med mycket e-post att filtrera bort för dem ointressant post. Att "WTB:" och "FS:" används trots engelskt ursprung beror dels på att de är inarbetade rubriker, och dels med hänsyn till framtida utländska deltagare. Utländska antikvariat kan exempelvis vilja skicka WTB listor här eller vilja sälja skandinaviskt material. Deras filter måste fungera även vid användandet av denna konferens. 

REGLER:

Accepterade språk på denna lista är Svenska, Danska, Norska, Engelska,Tyska, Franska, Italienska. (De 3 sista språken för utländska deltagare utan kunskap i de första språken.)

Marknadsföring på denna lista är O.K. så länge som det håller sig inom bokrelaterad verksamhet av relevant art.

Personangrepp är oacceptabelt och resulterar sannolikt i uteslutning. 

Varningar för oseriösa kunder eller handlare är ett känsligt område: fråga administratorn först innan sådant meddelande skickas till listan!

Efterlysningar av stöldgods är O.K. så länge ingen särskild person utpekas. Se även punkt ovan.

DEN SOM EJ FÖLJER REGLERNA:

Det värsta som kan hända den som ej följer reglerna (från min sida) är uteslutning. 

TYPISKA ANVÄNDARE: Antikvariat, Postorderantikvariat, Samlare och Bibliotekarier i hela Skandinavien.

VILLKOR:

Alla som vill sälja material bör ha följande information i sitt meddelande:

1. Telefonnummer, fax (om möjligt) och e-postadress.
2. Postadress.
3. Betalningsvillkor och accepterade betalningsmedel.
4. Porto som tillkommer etc.
5. Returvillkor

AVGIFT:

Alla prenumeranter får åtminstone ett fritt första halvår. Därefter kommer en avgift att tas ut på 200 kr/år för varje användare som hör till företag eller institution. För privata samlare kommer avgiften vara 150 kr/år. De som inte betalar efter uppmaning riskerar att tas bort från listan tills betalning inkommit. (När avgiften verkligen börjar att tas ut beror i stor utsträckning på konferensens tillväxttakt.) 

ALLMÄN RESERVATION:

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren. När så sker skickas de nya villkoren ut till hela listan innan de börjar gälla. 

(senast uppdaterat 961119)

(English version:)

WELCOME to "LIMES" - the e-mail conference for the Scandinavian used books market!

NAME: "LIMES" of Latin "limes" - border line, border between properties, road, path etc.

MESSAGE ADDRESS: [log in to unmask]

SUBSCRIPTION ADDRESS: [log in to unmask]

To subscribe do like this: Post to subscription address. Leave subject line empty. In message field, write like this: subscribe limes

OWNER and ADMINISTRATOR: Skriptoriet Konsulttjänster, a company owned by Niclas Samuel Wallin (680406-0595). Hälsingeg. 15 BV, S-113 23 Stockholm, Sweden. e-mail: [log in to unmask]

PURPOSE OF THIS CONFERENCE:

The purpose of this list is to create an effective network for buying and selling books in Scandinavia within the used books and antiquarian books marketplace. Also to establish a place to inform one another of activities within this field.

SUBJECTS:

The users are invited to post "FS:", and "WTB:" lists of interest to the Scandinavian collectors and dealers. This could be material in any language, but preferrably with some connection to the Scandinavian countries. Apart from these subjects, this list can be addressed with questions under the acronym "FR:" (=Query), or "DISKUSSION:" (=Discussion/Topic).

MORE ON SUBJECTS:

These subjects´ acronyms must be used. They help users to use filters on their e-mail inboxes. "WTB:" and "FS:" acronyms are English/American in origin but are kept here to facilitate for our foreign subscribers.

RULES: 

Accepted languages: Swedish, Danish, Norwegian, English, German, French and Italian. (The last three only when the subscriber won´t be able to write in English. Or if it is existing catalogue material in native their language.)

Marketing on this list is O.K. so far as it is a matter of books related products or activities.
Personal insults are unacceptable and will probably result in expulsion of the offender.

Warnings about not so serious customers or dealers is a sensitive area: ask the administrator before any such message is posted to the list.

Info about stolen books or material is O.K. and is encouraged as far as it does not name any specific person.

THOSE WHO DO NOT FOLLOW THE RULES:

The worst thing that can happen an offender on this list (caused by me) is expulsion from the list.

TYPICAL USERS:

Antiquarian book shops, collectors and librarians in Scandinavia.

TERMS:

All who want to sell material on this list, ought to include the following info in their messages:

1.   Telefon number, fax (if posssible) and e-mail address.
2.    Postal address.
3.   Terms of payment and accepted methods of payment.
4.   Postage to add to list prices.
5.   Return policy.

FEE:

All subscribers are allowed at least one half of a year for free. Thereafter a fee of 200 SEK/year will be asked if the subscriber is a company or an institution. Private collectors will be asked for 150 SEK/year. Those who do not pay on demand will be taken off the list, nothing worse than that. Just when, after the first one-and-a-half of a year, fees will actually be asked for will depend on the speed with wich this list grows. I won´t charge until this list really provides a service. 

CHANGES:

The owner retains the right to change these terms at any moment, but will post any new terms to the list well before they will take effect!

(last updated: 961120)

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager