LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: EU:s biblioteksprogram har informationsdag 9/1-97
From: Jan Hagerlid <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 15 Nov 1996 15:44:12 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (55 lines)


EU:s informationsdag om biblioteksprogrammet

DG XIII Libraries Unit i Luxemburg har informerat alla nationella kontaktorgan
(National Focal Points) att en informationsdag för ansökare anordnas den 9
januari 1997,
 i Jean Monnet huset i Luxemburg.
Detta gäller således enbart för ansökningar inom EU:s biblioteksprogram.
Ansökare har möjlighet att kort presentera sina projektidéer. Man brukar få
2-3 minuter på sig att säga något. Därutöver bör man ha med sig en sida om
projektet.  

Anmälan ska vara inne senast den 3 januari.

Preliminärt program:
     ”Registration
     Welcome & Introduction
     Session 1: the Libraries Sector and its workplan
     Coffee
     Session 2: making proposals
     Session 3: presentation of proposal ideas
     Lunch
     Presentation of proposal ideas (cont.)
     Session 4: finding partners and information
     Discussion and conclusions.”
     
Mer information finns på adressen:
http://www2.echo.lu/libraries/en/ct96info.html 

Ett deltagande i informationsdagen kan vara intressant både för att utveckla
projektkontakter och för att få ett bättre grepp om inriktningen på
utlysningen. En informationsdag om den stora utlysningen inom multimedia lär
också planeras till den 10 januari i Luxemburg. Mer exakt information ska
komma snart.
BIBSAM är berett att ge resebidrag upp till 5 000 kr för deltagare från
forskningsbiblioteksområdet under förutsättning att någon intressant
projektidé kan redovisas. 

Information om innehållet i utlysningen finns på adressen:
http://www2.echo.lu/libraries/en/ct96.html
Detta är den sista utlysningen inom det 4:e ramprogrammet och till
förfogande står ca 10 miljoner ecu. Sista dag för att lämna in ansökningar
är 15 april. 
Jan Hagerlid

     
    
***************************************************************
Jan Hagerlid          E-mail :[log in to unmask]
BIBSAM (The Royal Library's  Telephone: +46 8 463 42 73
Office for National Planning  Fax: +46 8 463 42 74
and Co-ordination)       Home tel: +46 18 51 07 58 
Kungl Biblioteket        Home fax: +47 18 50 95 41
Box 5039
S-102 41 Stockholm
Sweden

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager