LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Namn på nätet
From: Inger Klondiras <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 16 Oct 1996 16:37:58 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (81 lines)


2:a försöket att nå alla BIBLIST-prenumeranter. En inbjudan till:

Namn på Nätet


Datum: Vasamuseet den 7 november 1996

ABM-gruppen - arbetsgruppen för ökad samverkan mellan Arkiv, Bibliotek och
Museer -inbjuder till konferens om arbetet med gemensamma auktoriteter, dvs
auktoriserade namn på bl a personer, företag, institutioner och orter för
att möjliggöra samsökning i arkiv-, biblioteks- och museidatabaser på
Internet. Arbetet har pågått några år och konferensen tar upp vad som gjorts
och förslag till rutiner kring den fortsatta auktoritetssamordningen.


Anmälan om deltagande

Namn:…………………………………………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………………………….

Institution:……………………………………………………………………………………..

Postadress:…………………………………………………………………………………….

Postnr:………………….      Postort:…………………………………………….


Deltagaravgiften 500 kr (inkl kaffe/lunch) sätts in på Nordiska museets
postgiro 500 85-0. Anmälan (denna sida) faxas/postas till nedanstående
adress senast 96-11-04.

Program


09.30  Registrering, kaffe

10.00  Konferensdeltagarna hälsas välkomna. Helmer Gustavsson,	
Presentation av ABM-gruppen och BIBSAM:s arbete. Kjell Nilsson, BIBSAM	

10.30  Vad är en auktoritet? Bakgrunden till konferensen. Jan Dahlin, LLA

10.45  Bibliotekens användning av auktoriteter. Christer Larsson, Libris,
Gunilla Larsson, KB, Sten Hedberg, UUB, Anders Noaksson, BTJ
 
11.30  Museernas användning av auktoriteter. Christer Larsson, INSAM 
 
12.00  Lunch 
 
13.15  Arkivens användning av auktoriteter. Jan Dahlin, LLA
 
13.45  Nationell och internationell samordning. Göran Kristiansson, RA
av auktoritetsarbete	
 
14.15  Kulturnätsutredningen och auktoritetsarbetet. Cissi Billgren
                                	
14.45  Kaffe

15.15-16.00 Planering av och diskussion kring fortsatta arbetsinsatser: 
- Arbetsfördelning
- Riktlinjer och råd för lokalt arbete
- Utbildningsinsatser
- Tillgängliggörande av auktoritetsregister. Björn Lindh, RA

För ytterligare information:
Agneta Lindh, Executive officer, Kungl. biblioteket, BIBSAM 
Box 5039, 102 41 Stockholm, Sweden
Tel. 08-463 42 69/mobiltel: 070-577 02 297                 
Fax:463 42 74
E-post:[log in to unmask]

***********************************************************************


***************************************************************
Royal Library      E-mail: [log in to unmask]
P.O Box 5039             
S - 102 41 Stockholm 
                        Telephone : +46 - 8 463 42 72
Sweden         Fax    : +46 - 8 463 42 74
***************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager