LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: LIBRIS gratis på WWW
From: Claes Olsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 22 Oct 1996 13:26:24 +-100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (13 lines)


LIBRIS gratis på WWW

Bibliotekssystemet LIBRIS, som drivs av Kungl. biblioteket (KB), kommer att bli tillgängligt på Internet utan kostnad. Driftstart är beräknad till början av 1997. Söksystemet heter BRS/Search och det blir möjligt att använda valfri WWW-läsare av typen Netscape eller Internet Explorer för att söka i databasen. Detta är dock bara första steget i arbetet med att modernisera LIBRIS. 1998 ska hela bibliotekssystemet vara omlagt till en ny teknisk miljö. 

KB har av regeringen tilldelats särskilda medel för att utveckla LIBRIS till en nationell och allmän informationsresurs. 

Genom att bibliotekssystemet blir tillgängligt för allmänheten och dessutom kostnadsfritt undanröjs en rad hinder som gör att inte alla har samma tillgång till information. Regeringen har i den forskningspolitiska propositionen betonat hur viktigt det är att se till att inte nya hinder uppkommer som är av ekonomisk eller praktisk natur, och som begränsar allmänhetens tillgång till information. 

Idag är 3 000 användare registrerade i LIBRIS. Användare är bl a landets 600 bibliotek. Företag, organisationer och även privatpersoner abonnerar på databastjänsten. LIBRIS har funnits sedan 1970-talet. I LIBRIS finns bl a svensk litteratur utgiven från 1866 och framåt, utländska böcker från 1940-talet och framåt som finns på de svenska forskningsbiblioteken, svensk litteratur som är under utgivning. Databasen omfattar idag 5,5 miljoner titlar. Via Internet kommer allmänheten att ha tillgång till ca 3 miljoner titlar till att börja med. 

Under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg den 24-27/10 kommer en första version av det nya söksystemet att demonstreras. Via KBs hemsida på Internet kan man också få information om LIBRIS. 

För närmare information: kontakta LIBRIS-personalen i monter D4325, eller Mayre Lehtilä-Olsson, avdelningschef LIBRIS, tel 08-463 42 49 eller Göran Skogmar, forskningschef LIBRIS, tel 08-463 42 61. 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager