LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Namn pe ndtet. Konferens
From: Agneta Lindh <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 10 Oct 1996 12:54:41 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (107 lines)


Namn på Nätet

Vasamuseet i Stockholm den 7 november 1996 

ABM-gruppen - arbetsgruppen för ökad samverkan mellan Arkiv, Bibliotek och
Museer -inbjuder till konferens om arbetet med gemensamma auktoriteter, dvs
auktoriserade namn på bl a personer, företag, institutioner och orter för
att möjliggöra samsökning i arkiv-, biblioteks- och museidatabaser på
Internet. Arbetet har pågått några år och konferensen tar upp vad som gjorts
och förslag till rutiner kring fortsatt auktoritetssamordning.


Anmälan om deltagande

Namn:

Email:

Institution:

Postadress:

Postnr:     	

Postort:


Deltagaravgiften 500 kr (inkl kaffe/lunch) sätts in på Nordiska museets
postgiro 500 85-0. Anmälan (denna sida) faxas/postas till nedanstående
adress senast 96-11-04.


 **********************************************************************
 * Christer Larsson             Nordic museum       *
 * IT-manager                Information Systems/insam *
 * email: [log in to unmask]            Box 27820         *
 * phone: +46 8 783 28 88          S-115 93 Stockholm    *
 * fax:  +46 8 783 28 74          Sweden          *
 **********************************************************************
PROGRAM


09.30       Registrering, kaffe

10.00       Konferensdeltagarna hälsas välkomna.	
                             Helmer Gustavsson, Riksantikvarieämbetet
	
                             Presentation av ABM-gruppen och  BIBSAM:s arbete
Kjell Nilsson, BIBSAM	
       

10.30       Vad är en auktoritet? Bakgrunden till konferensen
                             Jan Dahlin, Landsarkivet i Lund

10.45       Bibliotekens användning av auktoriteter	
                             Christer Larsson, Libris - Gunilla Larsson, KB - 
                             Sten Hedberg, Uppsala universitetsbibliotek - 
                             Anders Noaksson, BTJ
 
11.30       Museernas användning av auktoriteter  
                             Christer Larsson, INSAM 
 
12.00       Lunch 
 
13.15       Arkivens användning av auktoriteter	
                             Jan Dahlin, LLA
 
13.45       Nationell och internationell samordning av
auktoritetsarbete
                             Göran Kristiansson, Riksarkivet
	
 
14.15       Kulturnätsutredningen och auktoritetsarbetet
                             Cissi Billgren

14.45       Kaffe

15.15-         Planering av och diskussion kring fortsatta
16.00          arbetsinsatser:

                                 - Arbetsfördelning
                                 - Riktlinjer och råd för lokalt arbete
                                 - Utbildningsinsatser
                                 - Tillgängliggörande av auktoritetsregister
                           
                               Björn Lindh, Riksarkivet - disussionsledare

***********************************************************************
Agneta Lindh
Executive officer

Royal Library              
BIBSAM 
Office for National Planning and Co-ordination
P.O Box 5039             
S - 102 41 Stockholm         
Sweden
Phone: +46 8 463 42 69
               070-577 02 297                 
Fax:    +46 8 463 42 74
E-mail  : [log in to unmask]

***********************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager