LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Ansvarsbiblioteken i forskningspropositionen

From:

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Mon, 30 Sep 1996 09:48:49 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Häromveckan redovisade jag, i e-post-form till BIBLIST, de mest
"biblioteksrelevanta" delar av budgetpropositionen. Prop:en finns i sin
helhet på Information Rosenbad (http://www.sb.gov.se/).

I budgetpropositionen sägs, beträffande ansvarsbibliotekssystemet, att
de Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs UB kommer att utses till
ansvarsbibliotek för kvinno- mans- och genusforskning. För detta ändamål
kommer KB att erhålla en förstärkning av 500.000 kr.

För att göra bilden fullständig vill jag komplettera med några rader
från regeringens forskningsproposition (1996/97:5).

Beträffande ansvarsbibliotekssystemet sägs (s.71):
"Ansvarsbibliotekssystemet, som syftar till att skapa ett nationellt
informationsförsörjningssystem på hög internationell nivå och att stärka
forskningsbibliotekens utåtriktade verksamhet, har utvärderats under
1995 och givits en mycket positiv bedömning. Regeringen anser att
systemet bör byggas ut så att det blir heltäckande."

Enligt BIBSAM:s uppfattning är det uteslutet att systemet inte skall
byggas ut på bekostnad av de befintliga ansvarsbibliotekens anslag. I de
preliminära diskussioner som förts beträffande fördelningen av medel
inom KB, har BIBSAM utlovats en glädjande förstärkning av sina medel för
ansvarsbibliotek, varför vi sannolikt kommer att kunna bygga ut
systemet.

I övrigt sägs i forskningsprop:en bl a: "Det är viktigt att bibliotekens
standard inte försämras. Informationskompetens och resurser för
självstyrt lärande har stor betydelse för utbildningens kvalitet. Mot
den bakgrunden är det angeläget att högskolorna och deras respektive
styrelser, som har det yttersta ansvaret för verksamheten, noga följer
utvecklingen och ser över sina prioriteringar. För att kompensera ett
svagare utgångsläge och så långt möjligt eliminera skillnaderna i
bibliotekens standard behöver de mindre och medelstora högskolorna vidta
åtgärder för att stärka sina bibliotek".

Man skriver dessutom intressanta saker om informationskompetens,
distansutbildning, samarbete mellan forsknings- och folkbibliotek, den
elektroniska publiceringen och dess följder för biblioteken (man
aviserar bl a en översyn av gällande pliktexemplarslag) m.m.

Prop:ens sidor (70-74) om "IT- och bibliotekspolitik" rekommenderas i
sin helhet.

Jakob Harnesk
KB/BIBSAM


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager