LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ny överbibl. vid GUB
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sat, 4 May 1996 17:19:07 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines)


NY ÖVERBIBLIOTEKARIE VID GUB UTNÄMND


Till ny överbibliotekarie vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 1 januari
1997 har universitetets rektor beslutat förordna överbibliotekarien vid
Umeå universitet JON ERIK NORDSTRAND. Han efterträder Paul Hallberg, som då
går i pension.

Jon Erik Nordstrand är född 1948. Efter civilingenjörsexamen i
elektroteknik vid Chalmers var han anställd som stipendiat och under en
period som handläggare vid dåvarande SINFDOK, där han bl.a. arbetade med
övergången till ett nytt LIBRIS. 1979-83 var han förste bibliotekarie och
chef för inköp och katalogisering vid Linköpings UB. Därefter verkade han
som förste bibliotekarie, från 1985 med titeln bitr. överbibliotekarie, vid
Stockholms UB, innan han 1987 tillträdde överbibliotekarietjänsten i Umeå.

Nordstrand är väl känd inom forskningsbiblioteksväsendet och har innehaft
en rad förtroendeuppdrag i dess olika organisationer. Han är bl.a. vice
ordförande i Svenska Bibliotekariesamfundet och i LIBRIS' ledningsgrupp,
styrelseledamot i Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningarnas Förening
(NVBF), medlem av IFLA:s Standing Committee for Information Technology och
ordförande i planeringskommittén för biblioteksverksamheten vid den nya
högskolan i Södertörn. Tidigare har han varit styrelseledamot i Sveriges
allmänna biblioteksförening.


_______________________________
Paul Hallberg, Director
Göteborg University Library
P.O. Box 5096
S-402 22 Göteborg, Sweden
Phone: int. +46 31 773 17 60
Fax: int. 46 31 16 37 97
E-mail: [log in to unmask]
_______________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager