LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: INFO2000
From: Marie Wallin <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 10 May 1996 11:07:28 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (61 lines)


>Hej alla BIBLIST läsare,
Nedan kommer kopian av ett brev vi skickade igår till en del av er per
"snail-mail"...det ger bl a adressen till de Svenska IMPACT-NAPpernas
nyhetssidan. Konferensbroschyren räckte tyvärr ej till alla på våra
adresslistor men ni kan läsa om konferensen på vår nyhetssida ( första
anmälning 1 april, svensk text 12 april 1996). Är ni intresserade att delta
i konferensen i juni och hinner ej beställa från Luxembourg kan vi skicka en
kopia av programmet och anmälningsblanketten, kontakta då "[log in to unmask]"
direkt med hänvisning till detta NAP-meddelande.
>
Här kommer brevet!

>INFO2000 drar igång i slutet av juni!
>
>Som Du säkert sett i media är ett nytt program kring informationsmarknad 
>och multimedia på väg genom beslutsmaskineriet inom EU. Det kallas INFO2000, 
>och har som måtto att stimulera utveckling och användning av
>informationsinnehåll för multimedia. I juni kommer ett ordentligt
>"informationspaket" för svensk och internationell publik om programmet.
>
>EU-konferens i Stockholm om Access to Public Information 27-28 juni
>Konferensen arrangeras av DGXIII, och hålls på Älvsjö-mässan, 2-300 
>deltagare från hela EU väntas delta. Broschyren med program och
>anmälningsblankett bifogas. OBS! Anmälan faxas/sänds direkt till 
>Luxemburg, helst före den 17 maj!
>
>Informationsmöte om INFO2000 den 26 juni förbereds
>Ett informationsmöte om INFO2000, om kommande Calls for proposals, och hur 
>de kan utnyttjas av svenska företag och myndigheter, planeras till dagen 
>före EU-konferensen - den 26 juni mellan 1300 och 1630.
>
>Mötet arrangeras av Statskontoret och IDC-KTHB i rollen som National 
>Awareness Partner inom det tidigare programmet IMPACT2. Mer information 
>om detta sänds ut senare, resp annonseras på Statskontorets och IDC-KTHBs
>gemensamma nyhetssidor (NAP-sidorna). 
>
>Information på svenska om INFO2000 på Internet
>På NAP-sidorna finns också senaste nytt om INFO2000-programmet. Exempel 
>från NAP- sidorna bifogas.
>
>Adresserna till NAP-sidorna är:
>
>        http://www.lib.kth.se/idc/napnews.html
>resp
>        http://www.statskontoret.se/nap.html
>
>Har Du själv tips eller material och länkar som kan höja nyhetsvärdet 
>på sidorna, är Du välkommen att kontakta någon av undertecknade.
>
>Med bästa försommarhälsningar!
>
>
>Sören Lindh           Marie Wallin
>Statskontoret          IDC-KTHB
>IMPACT-gruppen          IMPACT-NAP
>[log in to unmask]   [log in to unmask]
>08-454 4704           08-790 8950
>
>
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager