LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nya bibltjanster i Orebro
From: Gunilla Hammarland <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 11 Apr 1996 11:28:37 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (148 lines)


                                        Högskolan i Örebro är en av de större högskolorna med
                                        cirka 8000 studenter och en omslutning på 365 Mkr.
                                        Utbildningsutbudet är brett och har sin tyngdpunkt i
                                        samhällsvetenskap och humaniora. Magisterexamen
                                        kan erbjudas i ett flertal ämnen inom det samhälls-
                                        vetenskapliga, humanistiska och ekonomiska områ-
                                        det. Forskningsverksamheten är i snabb tillväxt.
                                        För närvarande har vi sju egna professorer i olika
                                        ämnen.


Högskolans bibliotek utgörs av ett huvudbibliotek och två filialer.
European Documentation Center, kultur- och programverksamhet
samt Högskolans skriftserie ingår i bibliotekets verksamhet. Biblioteket
har drygt 30 anställda och en budget på cirka 15 Mkr. Biblioteket står
inför en spännande framtid med satsning på utveckling av bl a kvalitet,
kompetens och IT samt upphandling av nytt bibliotekssystem. Verksam-
heten vid biblioteket präglas av snabb utveckling inom IT-området, inter-
nationalisering och en ökad integrering i undervisningen. En ny organisa-
tion träder i kraft den 1 juli 1996 samtidigt som vi flyttar in i nya lokaler.
Under förutsättning att beslut om erforderliga medel till en utökning av
personalen beviljas söker viSYSTEMBIBLIOTEKARIE, 100 % (ref.nr 176/96)

Arbetsuppgifter:    att i samarbete med systemtekniker arbeta med drift och
underhåll av bibliotekets lokala system, Tinlib

                        att utveckla biblioteksadministrativa rutiner med hjälp av PC-          verktyg

                        att utbilda bibliotekets personal i användning av dataprogram,            ta fram
rapporter, statistik m m

                        att utveckla www-server inom biblioteket

                        att arbeta med referens- och informationstjänst.

Arbetsuppgifterna måste ibland utföras utanför ordinarie arbetstid.

Önskvärda kvalifikationer: erfarenhet som systembibliotekarie vid
högskole-/forskningsbibliotek 

                                        goda PC-kunskaper

                                        kunskaper i programmering är meriterande

                                        utpräglad serviceinriktning
                        	
                                        mycket god samarbetsförmåga, kombinerat med                     vana att arbeta
självständigt

                                        god pedagogisk förmåga.

Tillträdesdag 1 juli 1996 eller efter överenskommelse.BIBLIOTEKARIE, 100 % (ref.nr 177/96)

Arbetsuppgifter:    att vara samordningsansvarig för bibliotekets låneverksamhet

                        att ha funktionsansvar för all låneverksamhet inom biblioteket

                        att driva och ha ansvar för frågor om utveckling och                kvalitetshöjande
åtgärder inom lån, fjärrlån och referenstjänst

                        att leda arbetet i låneexpeditionen och två informations-                expeditioner

                        att arbeta med referens- och informationstjänst.

Önskvärda kvalifikationer: bibliotekarieutbildning

                                        flerårig och mångsidig erfarenhet av arbete på
högskole-/forskningsbibliotek

                                        mycket god organisations-, ledar- och sam-                       arbetsförmåga

                                        erfarenhet av arbetsledning är meriterande

                                        intresse för service- och utvecklingsarbete.

Tillträdesdag 1 juli eller efter överenskommelse.BIBLIOTEKARIE, 100 % ( ref.nr 178/96)

vikariat under 2 år.

Arbetsuppgifter:    att ha samordningsansvar för bibliotekets
användarutbildning,          IT-tjänster och kontaktbibliotekarier

                        att ha funktionsansvar för all användarutbildning och
informationssökning inom biblioteket 

                        att driva och ansvara för frågor om utveckling, utbildning och
kvalitetshöjande åtgärder inom användarundervisning och                informationssökning

                        att vara arbetsledare för bibliotekets kontaktbibliotekarier

                        att undervisa i informationssökning och biblioteksanvändning

                        att utföra sökningar i ämnesdatabaser

                        att arbeta med referens- och informationstjänst.

Önskvärda kvalifikationer: bibliotekarie och/eller dokumentalistutbildning
samt fortbildning i pedagogik

                                        erfarenhet av användarutbildning, datasökning                    och arbetsledning
vid högskole-/forsknings-
                                        bibliotek

                                        stort intresse för service och utvecklingsarbete

                                        goda språkkunskaper

                                        stor vikt läggs vid utåtriktad läggning, samarbets-                    och
initiativförmåga.


Högskolan i Örebro tillämpar provanställning i 6 månader samt individuell
lönesättning, ange gärna Dina löneanspråk.


För att nå intentionerna i bibliotekets jämställdhetsplan ser vi gärna
manliga sökande till bibliotekarietjänsterna och kvinnliga till
biblioteksassistenttjänsterna.

Upplysningar lämnas av bibliotekschef Elisabet Andersson, tel 019-301245 eller
010-2076514 och personalhandläggare Gulli Millner tel 019-301219.
Fackliga företrädare är Gunilla Hammarland, SACO, tel 109-301241 och Joanna
Israelsson-Kempinska, TCO, tel 019-301221.

Välkommen med ansökningan, märkt med ref.nr, till Registrator, Högskolan i
Örebro, 701 82 Örebro senast den 26 april 1996.

________________________________________________________________
Gunilla Hammarland
Hogskolan i Orebro
Biblioteket, Box 923, S-701 30 Örebro

E-mail [log in to unmask]

Phone +46 19 301241
Fax  +46 19 331217

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager